Monitor Wind op Land

De monitor Wind op Land beschrijft hoeveel windenergieprojecten op land er in Nederland staan. En waar ze staan. Maar ook welke nieuwe projecten nog te verwachten zijn. Deze jaarlijkse monitor is een belangrijk hulpmiddel voor de stand van zaken bij het behalen van nationale en provinciale doelstellingen voor windenergie, zoals de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.