Molen abracadabra

Bij de Energiemix Bronckhorst lezen we dat er 12 molens van 3 MW gepland staan voor 2030. Dit betreft windmolens die in de gemeente Bronckhorst moeten komen.

In de plannen van Doesburg wordt gesproken over molens van mogelijk 200 m hoog. Dergelijke molens leveren 4,5 MW. Dan heb je het over 50% meer.  Hoe zit het nu met die hoogte? Het aantal molens heeft zijn weerslag op locaties. Wat de molens kunnen leveren is bepalend voor het voldoen aan het deel wind binnen de Energiemix. 12 molens van 3 MW zijn goed voor in totaal 36 MW. Bij molens die 200 m hoog zijn en 4,5 MW leveren kom je op 8 stuks.

In Contact van 17 november 2020 wordt gesproken over misschien wel 200 meter hoge molens voor Bronckhorst.

Al met al is informatie onduidelijk. Dat helpt niet echt.

Pieter Plass


Leestip:
200 m windmolens in de Eemshaven


Conform het Energietransitiemodel (ETM) Gelderland in eerste instantie berekend dat er ruim 800 windturbines van 3 MW en 3.200 ha aan zonnevelden moeten worden gerealiseerd. Dit is echter bijgesteld. Er wordt nu gerekend met hogere turbines met een  gemiddeld vermogen van ca. 4 MW. Door deze ‘winst’ van 33% aan vermogen zijn er minder turbines en zonnevelden nodig; namelijk ca. 450 windturbines en 1.800 ha zonnevelden.

Zon en wind vormen geen uitdaging meer op techniek of exploitatie maar des te meer op het sociale vlak: voldoende draagvlak geeft geaccepteerde en versnelde realisatie en vraagt inzicht in het ruimtelijk proces.

Bron:
Gelders Energieakkoord