Misleiden voorstanders van windenergie het publiek? Het gevecht rond windmolens & pro en contra over feiten en fictie

Lees hier het artikel van Hans Halkema.
Quotes:
“Windmolens zijn slechts voor éénvijfde van hun vermogen effectief, of nog minder.”
“Nederland handelt in de kwestie atoomstroom zeer hypocriet.”
“De ontoereikendheid van windenergie is nu wel voldoende aangetoond.”