Middenkatern windturbineplannen in Contact

Via Contact Bronckhorst Zuid van 11 mei 2021 ontvingen de lezers een Tegenwind-middenkatern met uitgebreide informatie over de windturbineplannen in Bronckhorst. Niet alleen wordt hierin aandacht besteed aan de negatieve gevolgen voor natuur, landschap, gezondheid en leefomgeving. Ook is er informatie te vinden over alternatieven – zoals wind op zee – en het geldgedreven proces zoals zich dat nu ontwikkelt. Het katern eindigt met een open brief aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad: neem de burgers serieus in hun bezwaren tegen windturbines!

De complete katern kunt u hier nalezen.