Lokale spelregels voor windenergie in Bronckhorst

Op streekgids.nl, 26 mei 2021.

Quote:
“De overgang naar duurzame energie vraagt keuzes van de gemeente. Een opgave voor de raad is het bepalen van lokale spelregels voor windmolens. B en w stellen de raad voor deze spelregels vast te leggen in het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’. Dit voorstel is de uitkomst van een uitgebreid proces met inwoners, experts en organisaties. De nieuwe inzichten, lokale aandachtspunten en geuite zorgen zijn in het beleidskader verwerkt.”