Larense Broek wil grootschalige energieplannen voor zijn met buurtstrategie

Op lochemsnieuws.nl, 11 maart 2021.

Quote:
“In het Larense Broek en Bekmanshoek ’t Veller hebben bewoners de koppen bij elkaar gestoken. Aanleiding is de vrees voor grootschalige projecten voor wind- en zonenergie. In een zogeheten Buurt Energie Strategie (BES) draait het om behoud en herstel van landschappelijke waarden en de leefbaarheid, maar ook om duurzame energie om de eigen behoefte te dekken.”