Landelijke protestactie: géén windturbines bij bewoners en in ons groen

Windalarm organiseert in samenwerking met wind-op-land protest groepen uit het hele land een protestmanifestatie tegen windturbines bij bewoners en in ons groen.

Waar en wanneer

Zaterdag 8 mei 2021 | 14:00 – 16:30 uur
Westerpark te Amsterdam

Meer over de aanleiding

De directe aanleiding voor de demonstratie zijn de plannen van vele gemeenten, waaronder Amsterdam, om megawindturbines bovenop woongebieden te plaatsen. Ondanks een gebrek aan draagvlak en de beschikbaarheid van betere alternatieven houdt de politiek vast aan deze bizarre plannen. Belangrijkste bezwaar tegen de plaatsing van windturbines bij bewoners is het gevaar voor de volksgezondheid.

Ook het RIVM erkent dat 8 à 9% van de omwonenden van windmolens ernstige geluidshinder zullen ervaren bij de huidige normering. Dit leidt tot stress, slapeloosheid en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten. De Nederlandse normen zijn het laagst in Europa. Dit is onverantwoord bestuur en valt ook de landelijke politiek aan te rekenen die immers in 2011 bewust de geluidsnormen verlaagd heeft om wind-op-land mogelijk te maken. Windalarm pleit voor een landelijke afstandsnorm van 1500 meter en het uitsluiten van plaatsing in de natuur en in landschappelijke waardevolle gebieden. Dat hierdoor geen of minder windturbines op land kunnen is geen probleem. Windturbines kunnen inmiddels prima op zee (www.windopzee.nl).

Landelijk moratorium voor Wind-op-land

De landelijk Klimaatakkoord doelstelling voor 35 TWh voor Wind en Zon op land zijn
inmiddels al gehaald, indien we de bestaande opwek capaciteit én de reeds vergunde en
gesubsidieerde projecten bij elkaar optellen. Het klimaatakkoord zelf stelt dat bij een
verhoging van de doelstelling, deze voor wind vooral op zee en zon vooral op daken zal
moeten plaatsvinden. Ook de studiegroep Klimaatopgave Green Deal onder leiding van AFM voorzitter Laura van Geest raadt een verhoging van de wind-op-land doelstelling af vanwege gebrek aan draagkracht, beperkte bijdrage aan CO2 doelstellingen en hoge kosten per vermeden ton CO2. Ook bijna alle landelijke politieke partijen pleiten in hun
verkiezingsprogramma voor een moratorium voor wind-op-land. Wij verwachten van de
politiek niet meer dan zich te houden aan haar belofte aan de kiezer.

Deelname

Meld u aan via de onderstaande link. Wilt u spreken op ons podium. Laat dit ons weten.
Neem uw spandoeken mee.
https://windalarm.amsterdam/agenda/Demonstratie-in-het-Westerpark

U kunt zich ook aanmelden door deel te nemen aan de Telegram groep:
https://t.me/joinchat/OsgrKXs8zaFkYzA0

Of door te deel te nemen aan de WhatsApp groep:
https://chat.whatsapp.com/DmVE2QBBFm3IjoNn3YqCtw

Windalarm Nederland

Contact: 06 245 472 28 | c.verberne@windalarm.org

Positon papers

Windalarm heeft diverse inhoudelijk werkgroepen die op basis van onderzoek een bijdragen willen leveren aan het debat. De volgende papers onderschrijven onze positie:
windalarm.org/wind-op-land-moratorium
windalarm.org/wind-op-zee
windalarm.org/geluid-en-gezondheid

Video – Getuigenverslagen omwonenden

Download de oproep van Windalarm als pdf.