Kritiek op Overbergse windmolens houdt aan

Op nieuwsbladdekaap.nl, 7 september 2021.

Quote:
“De tegenstanders van windenergie maken zich onder andere zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s die de 240 meter hoge turbines met zich meebrengen. De Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum zegt dat het aspect van laagfrequente geluidsoverlast tot dusver onderbelicht is in de discussie. De lage en soms onhoorbare bromtonen die windmolens produceren, zouden schadelijk zijn.”