Klimaatwetenschappers: beperken opwarming aarde gaat mislukken

Op nos.nl, 17 juni 2022.

Quote:
“Nederlandse klimaatwetenschappers hebben geen vertrouwen in het beperken van de opwarming van de aarde tot onder de 2 graden, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken. Ze denken dat het landen niet zal lukken de opwarming onder die kritieke grens te houden.”