Inspectie: omwonenden windmolens onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast

Op parool.nl, 28 september 2022.

Quote:
“Omwonenden van windturbines zijn onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast. Dat blijkt uit een inspectierapport uit 2009 van het ministerie dat is vrijgegeven na een Woo-verzoek door Zembla.”