Inloopavond 19 april 18:30 – 20:30 uur (2)

Hierbij de uitnodiging van de gemeente Doesburg m.b.t. de inloopavond:

Bekijk de flyer met het programma.

Bekijk het concept afwegingskader.


Het nuttig grondgebied van gemeente Doesburg is groot 1.296 hectare. Hiervan is 270 hectare geschikt voor zonnevelden.

De bestaande energiebehoefte is ongeveer 648 TJ. Geprognosticeerd verbruik richting 2050 is 497 TJ. Om dat op te wekken, stel, Doesburg wil immers graag energieneutraal worden, is 184 hectare aan zonnevelden vereist.

Inzet ten behoeve van 2030

Is er binnenkort een afwegingskader dan begint de gemeente met een tender (aanbesteding) om 12 hectare aan zonnevelden te realiseren. Er zullen meerdere tenders volgen om voor 2030 circa 25 hectare aan zonnevelden voor elkaar te hebben. Hiermee voorziet de gemeente in circa 27% van de geprognosticeerde energiebehoefte.

Het idee met de tenders is dat locaties die niet direct kostbaar land opslokken, de voorkeur hebben. Dat is geregeld met een puntensysteem in de tenderprocedure. Het is echter maar de vraag of initiatiefnemers daar trek in hebben. Komt daar weinig van – eerst de minder waardevolle plek – dan ligt het voor de hand dat landbouwgrond in aanmerking komt voor zonnevelden. Dat is eenvoudiger en voor de initiatiefnemer het meest handige. Diverse locaties met natuur- landschappelijke waarden zijn uitgesloten.

Het afwegingskader geeft handvatten voor zaken die de voorkeur hebben met betrekking tot omvang, ligging. Dat geldt ook min of meer voor de landschappelijke inpassing plus een dialoog en ‘betrokkenheid’ van mensen uit de buurt. Wat ervan terechtkomt zal moeten blijken uit de tenderprocedure. Er is een spanningsveld tussen ambitie en wie zich daadwerkelijk met welk plan zal melden.

De energiebehoefte bestaat niet enkel uit stroom. De aanname van de gemeente dat we richting 2050 substantieel minder ‘energie’ nodig zullen hebben blijft een vraag. We hebben hoe dan ook heel veel meer stroom nodig voor de energietransitie is brede zin. Dan hebben we het over de switch van gas naar stroom voor de cv, koken, warm water, eventueel koelen en het elektrisch rijden.


TJ (terrajoule) is de eenheid voor energie. Dat is dus niet enkel stroom. Om het in de categorie stroom te brengen is 1 TJ gelijk aan 277.778 kWh.