Informatieblad duurzaam gebruik van daken Zon op daken en groen of groen-blauwe daken

Informatie van de Rijksoverheid over de juridische aspecten van duurzaam gebruik van daken, zoals het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen en het aanleggen van een groen of groen-blauw dak.

Het Nederlandse landschap en de inrichting van steden en dorpen gaan de komende jaren veranderen als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. We gaan meer gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals de zon en passen de ruimtelijke inrichting en gebouwen aan om onze steden en dorpen leefbaar te houden. Door gebruik te maken van zon op dak kan op een duurzame manier een groot deel van de benodigde stroom worden geleverd. Groene of groen-blauwe daken kunnen een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van steden en dorpen en het versterken van de biodiversiteit.

Bekijk het informatieblad gepubliceerd op 29 maart 2021.