Een miljard kubieke meter groene waterstof of een koffer vol uranium

Op wyniasweek.nl, 14 mei 2022.

Quote:
“Op zich is het natuurlijk prima dat wind- en zonne-energie, op dagen dat alles meezit, flink bijdragen aan de energievoorziening. Maar dat er nu af en toe stroompieken van rond de 100 procent van de vraag optreden, doet niets af aan het hardnekkige probleem van de onvoorspelbare grilligheid van zon en wind – integendeel, die records zijn een symptoom van dat probleem.”

Zonnepanelen vallen massaal uit bij te veel opbrengst

Op destentor.nl, 17 mei 2022.

Quote:
“Zeker 75.000 huishoudens met zonnepanelen op het dak kunnen regelmatig hun opgewekte zonnestroom niet terugleveren. Er is dan zó veel zonnestroom in de wijk dat de netspanning te hoog oploopt en het veiligheidssysteem de zonnepanelen uitschakelt.”

Netcapaciteit is een probleem. De opwek van stroom met zon en wind is grillig waardoor je vraag en aanbod moeilijk kunt matchen. Dat probleem zal groter worden. Alhoewel er aan opslag wordt gewerkt is ook dat niet ideaal.

Monitor Wind op Land

De monitor Wind op Land beschrijft hoeveel windenergieprojecten op land er in Nederland staan. En waar ze staan. Maar ook welke nieuwe projecten nog te verwachten zijn. Deze jaarlijkse monitor is een belangrijk hulpmiddel voor de stand van zaken bij het behalen van nationale en provinciale doelstellingen voor windenergie, zoals de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

‘Deventer wilde te snel met windmolens, was niet transparant en deelde info te laat’

Op tubantia.nl, 7 mei 2022.

Quote:
“Inspraak en participatie had beter gemoeten, is grofweg de conclusie uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het college van B en W. De uitkomsten moeten helpen bij een herstart van het vastgelopen proces.”

Hoe verloopt de inspraak en participatie bij het smeden van plannen/kaders voor windmolens en zonnevelden in onze regio? Wat verneemt u aan inspraak en participatie?

Wij zijn heel benieuwd.

RSS Formatie in Bronckhorst verder met GBB, CDA en PvdA

Op 13 april 2022 heeft informateur René van Dijk een advies uitgebracht. Op verzoek van Gemeente Belangen Bronckhorst (GBB) en onder begeleiding van de informateur zijn op 22 april drie aanvullende vervolggesprekken gevoerd met vier beoogde coalitie kandidaten (VVD, CDA, PvdA en GroenLinks). Onderzocht is welke coalitie voor de periode 2022-2026 gevormd kan worden. Hier kwam uit dat GBB de volgende stap in de coalitie onderhandelingen ingaat samen met CDA en PvdA.

Op basis van de gevoerde vervolggesprekken is duidelijk dat er veel overeenkomsten en raakvlakken zijn als het gaat om hoe de partijen aankijken tegen thema’s als ‘Wonen’, ‘Economie’, ‘Duurzaamheid’, ‘Welzijn, zorg en inkomen’ en ‘Landschap en landbouw’, vragen die leven in de samenleving en hoe zij inwoners daarbij centraal willen stellen. Na rijp beraad heeft GBB besloten de formatie verder op te willen pakken met CDA en PvdA.

“Deze partijen laten een belangrijke vertegenwoordiging zien van de Bronckhorster samenleving”, aldus Han Pelgrom, fractievoorzitter van GBB. De drie partijen hebben het vertrouwen uitgesproken om op korte termijn te komen tot een beoogde stabiele coalitie van 16 zetels. Voor de verdere begeleiding in de coalitievorming zoeken de partijen een formateur. GBB kijkt uit naar een goede en prettige samenwerking met alle partijen in de komende vier jaar.

Bron: Bronkhorst.nl

Zuid-Korea: productie met kernenergie maakt waterstof flink goedkoper

Op waterstofmagazine.nl.

Quote:
“Uit een onderzoek in Zuid-Korea blijkt dat waterstof, geproduceerd uit kernenergie, veel goedkoper is dan waterstof geproduceerd uit zon en wind. Uit het onderzoek blijkt dat de prijs met een factor vijf kan worden verlaagd. Door in te zetten op kernenergie komt de waterstofeconomie dan ook sneller op gang.”

Waterstof is de grote kanshebber om aardgas te gaan vervangen voor de warmtevraag. Bij een groot aantal van onze woningen in Nederland is het praktisch en financieel nagenoeg ondoenlijk om direct met stroom, bijvoorbeeld met een warmtepomp, de woning te gaan verwarmen. Iedere vorm van grootschalige energieopwekking heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Het mag duidelijk zijn dat je met kernenergie niet afhankelijk bent van wind of zon. Daarnaast wordt de opwek geclusterd waardoor je niet het land vol hoeft te leggen met zonnevelden en problemen met het inpassen van windmolens voorkomt. Ook de ontwikkeling van kerncentrales heeft niet stilgestaan. Een centrale kan in ongeveer 5 jaar worden gebouwd. De veiligheid is vele malen beter dan de eerdere generaties.

In de discussie over kernenergie gaat de aandacht terecht naar veiligheid en de afvalproblematiek.

Ingezonden TegenwindNederland | Nieuwsupdate 2022-02 | Nieuwe windturbinebepalingen | Arcadis onderzoek

Beste open landschap groepen, werkgroepen en overige belanghebbenden,

In collegiale samenwerking met Nederwind hierbij:

Nieuws update 2022-02: Nieuwe windturbinebepalingen: Arcadis onderzoek

Naast de ontwikkeling van:

– Notitie Detail en Reikwijdte NDR plan-MER

Loopt er ook nog een tweede traject:

– Onderzoek naar afstandsnormen door Arcadis

De aanleiding was de EERSTE motie Erkens/Leijten van 15-06-2021:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10842&did=2021D23600

Lees verder Ingezonden TegenwindNederland | Nieuwsupdate 2022-02 | Nieuwe windturbinebepalingen | Arcadis onderzoek