De raadscommissie vergadert op 18 mei 2021 om 19.00 uur

De raadscommissie vergadert op 18 mei 2021 vanaf 19.00 uur (Let op: aangepast tijdstip in verband aantal insprekers). De raadscommissie wordt digitaal gehouden vanwege de coronamaatregelen. U kunt de vergadering live volgen via de  site www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

Op de agenda staat o.a.:

Resultaten van de PON-enquête over windenergie

Onderzoeksbureau het PON&Telos heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek naar lokale voorwaarden voor windmolens uitgevoerd. In een vragenlijst stelden ze vragen over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in ons landschap. Daarnaast voerde het PON verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Het PON verwerkte de uitkomsten in een verslag en presenteerde deze tijdens een online bijeenkomst. De gemeenteraad weegt het rapport mee in haar besluit over een beleidskader voor wind (naar verwachting op 1 juli 2021).

Bron: Gemeente Bronckhorst.

De Stille Tocht – Ludieke Protestmanifestatie – 25 mei

19:45 Verzamelen oude gemeentehuis Hengelo, Raadhuisstraat
20:00 Start stille tocht
Route: Raadhuisstraat – Spalstraat – Hummeloseweg – Rotonde Elderinkweg – Gemeentehuis
20:20 Aankomst gemeentehuis Hengelo
20:30 Start programma op het plein bij het gemeentehuis
21:00 Het zit er op
 • Kom met ‘Stop windturbine waanzin’ spandoeken of maak je eigen teksten.
 • Neem stoffer en blik of een ander ‘instrument’ mee om van je te laten horen.
 • Het kledingadvies is ‘begrafeniskleding’, jawel!
 • We vertrekken als ‘stille tocht’ naar het gemeentehuis Hengelo. Daar is een kort programma. Laat wat daar gaat gebeuren nog even een verrassing blijven.
 • De manifestatie heeft een ludiek karakter. Dat doen we onder andere met het thema: de stille tocht en de uitnodiging je daarvoor geheel in stijl te kleden met een bijzondere onthulling, met muziek en nog veel meer.

Waarom?

Een grote meerderheid wil geen windturbines in de gemeente Bronckhorst. Er zijn prima alternatieven. Op 1 juli ligt vast hoe de gemeente de komende jaren schoon energie gaan opwekken. Wordt 1 juli de introductie van Zwarte Donderdag? Een jaarlijkse herdenking van een rampzalig besluit? Gaan wij Bronckhorst op 25 mei ten grave dragen? Wij verwachten dat de politiek tot inkeer komt. Net als de landelijke politiek: Geen windturbines zonder draagvlak.

Organisatie

De manifestatie is een gezamenlijk initiatief van tegen-windturbines-groepen binnen Bronckhorst.

Let een beetje op elkaar

 • Iedereen dient uiteraard rekening te houden met de coronaregels.
 • Zorg ervoor dat de manifestatie ordelijk en veilig verloopt.
 • Er zullen regelaars zijn. Volg de aanwijzingen van de regelaars alstublieft.

Download de flyer.


WindmolensDrempt geeft steun aan de manifestatie

Onze rol in de windmolenproblematiek:
De manier waarop keuzes worden gemaakt met windmolens en zonnevelden zien wij als bepalend. Dat is de weg ernaartoe, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’. Dát zo goed mogelijk organiseren is hetgeen wij voorstaan en waar wij ons voor inzetten.

Er moet ruimte zijn voor mensen om zich op welke manier dan ook uit te spreken. Voor of tegen, ieder geluid mag worden gehoord en is van belang voor te maken keuzes.


Gezocht!

Enthousiaste Kettingzaag Muzikanten

De stille tocht heeft de nodige ‘bijzondere’ componenten. Op dit moment zoeken wij nog wat enthousiastelingen uit Drempt die een kettingzaag, zonder ketting uiteraard!, maar wel ‘aan’ voor de muzikale opluistering, willen bedienen. Ben jij kettingzaag muzikaal onderlegd, beginnend of ervaring, of zonder ervaring,
meld je bij: Gerard Goossens (06 365 485 66) aub.
De zaag wordt geregeld.

Betaling: extra plak cake.

Indruk Protestmanifestatie Westerpark te Amsterdam 8 mei 2021

De manifestatie was perfect georganiseerd. Er is waardevol gesproken over het hoe en waarom, erg indrukwekkend. Diverse tegen-windmolen-groepen waren vertegenwoordigd. De opkomst was helaas matig met naar schatting zo’n goed 100 mensen. Het was nat en koud. Die omstandigheden hebben waarschijnlijk invloed gehad op de deelname en belangstelling.

Ook WindmolensDrempt was met een. afvaardiging  aanwezig.

Lees verder Indruk Protestmanifestatie Westerpark te Amsterdam 8 mei 2021

Landelijke protestactie: géén windturbines bij bewoners en in ons groen

Windalarm organiseert in samenwerking met wind-op-land protest groepen uit het hele land een protestmanifestatie tegen windturbines bij bewoners en in ons groen.

Waar en wanneer

Zaterdag 8 mei 2021 | 14:00 – 16:30 uur
Westerpark te Amsterdam

Meer over de aanleiding

De directe aanleiding voor de demonstratie zijn de plannen van vele gemeenten, waaronder Amsterdam, om megawindturbines bovenop woongebieden te plaatsen. Ondanks een gebrek aan draagvlak en de beschikbaarheid van betere alternatieven houdt de politiek vast aan deze bizarre plannen. Belangrijkste bezwaar tegen de plaatsing van windturbines bij bewoners is het gevaar voor de volksgezondheid.

Ook het RIVM erkent dat 8 à 9% van de omwonenden van windmolens ernstige geluidshinder zullen ervaren bij de huidige normering. Dit leidt tot stress, slapeloosheid en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten. De Nederlandse normen zijn het laagst in Europa. Dit is onverantwoord bestuur en valt ook de landelijke politiek aan te rekenen die immers in 2011 bewust de geluidsnormen verlaagd heeft om wind-op-land mogelijk te maken. Windalarm pleit voor een landelijke afstandsnorm van 1500 meter en het uitsluiten van plaatsing in de natuur en in landschappelijke waardevolle gebieden. Dat hierdoor geen of minder windturbines op land kunnen is geen probleem. Windturbines kunnen inmiddels prima op zee (www.windopzee.nl).

Landelijk moratorium voor Wind-op-land

De landelijk Klimaatakkoord doelstelling voor 35 TWh voor Wind en Zon op land zijn
inmiddels al gehaald, indien we de bestaande opwek capaciteit én de reeds vergunde en
gesubsidieerde projecten bij elkaar optellen. Het klimaatakkoord zelf stelt dat bij een
verhoging van de doelstelling, deze voor wind vooral op zee en zon vooral op daken zal
moeten plaatsvinden. Ook de studiegroep Klimaatopgave Green Deal onder leiding van AFM voorzitter Laura van Geest raadt een verhoging van de wind-op-land doelstelling af vanwege gebrek aan draagkracht, beperkte bijdrage aan CO2 doelstellingen en hoge kosten per vermeden ton CO2. Ook bijna alle landelijke politieke partijen pleiten in hun
verkiezingsprogramma voor een moratorium voor wind-op-land. Wij verwachten van de
politiek niet meer dan zich te houden aan haar belofte aan de kiezer.

Deelname

Meld u aan via de onderstaande link. Wilt u spreken op ons podium. Laat dit ons weten.
Neem uw spandoeken mee.
https://windalarm.amsterdam/agenda/Demonstratie-in-het-Westerpark

U kunt zich ook aanmelden door deel te nemen aan de Telegram groep:
https://t.me/joinchat/OsgrKXs8zaFkYzA0

Of door te deel te nemen aan de WhatsApp groep:
https://chat.whatsapp.com/DmVE2QBBFm3IjoNn3YqCtw

Windalarm Nederland

Contact: 06 245 472 28 | c.verberne@windalarm.org

Positon papers

Windalarm heeft diverse inhoudelijk werkgroepen die op basis van onderzoek een bijdragen willen leveren aan het debat. De volgende papers onderschrijven onze positie:
windalarm.org/wind-op-land-moratorium
windalarm.org/wind-op-zee
windalarm.org/geluid-en-gezondheid

Video – Getuigenverslagen omwonenden

Download de oproep van Windalarm als pdf.

Oudere woning beter te verwarmen met waterstofketel dan met warmtepomp

Op ad.nl, 4 mei 2021.

Quote:
“Aardgas gaat uiteindelijk verdwijnen, maar je huis verwarmen met waterstofgas wordt een prima alternatief. CV-ketel- en warmtepompfabrikant Remeha ontwikkelt al de eerste generatie waterstofketels die over een paar jaar te koop zijn. ,,Er is geen weg terug.’’ “

Zeer positief en kansrijk. Een paar kanttekeningen:

 1. Waterstof zal zeker tot 2030 niet grootschalig worden toegepast in de gebouwde omgeving. Het is simpelweg nog niet voldoende – schoon opgewekt – beschikbaar.
 2. De gewone gasketel wordt straks vervangen door hybride warmtepomp.
 3. Te snel met waterstof aan de slag voor de warmtevraag betekent extra uitstoot – omdat het nog niet (voldoende) schoon wordt opgewekt – en is dus onwenselijk.

We blijven maar cv-ketels kopen, al moeten we van het gas af: deze Twentse uitvinding kan de overgang makkelijker maken

Op eenvandaag.avrotros.nl, 1 mei 2021.

Quote:
“Uitvinders Stefan van Uffelen, Johannes Burger en Robert Jan Meijer van het bedrijf Cooll bedachten een apparaat dat kan helpen bij de overgang van aardgas naar waterstof. Hun adsorptiewarmtepomp is een warmte-aangedreven systeem dat niet op elektriciteit werkt, maar op aardgas of waterstofgas.”

Tientallen gemeenten willen geen grote windmolens of zonneparken

Tientallen gemeenten zien de komst van grote windmolens of zonneparken niet zitten. In een aantal regio’s zijn moties aangenomen om de komst tegen te gaan.

Dat blijkt uit een inventarisatie door de NOS. Zo wil de gemeenteraad van Molenlanden inzetten op kleine windmolens van 20 meter hoogte in plaats van op molens die misschien wel tien keer zo hoog zijn.

De gemeenteraad van Montfoort wil eerst op zoveel mogelijk daken zonnepanelen krijgen om te voorkomen dat het landschap wordt aangetast. En de gemeenteraad van De Ronde Venen wil liever investeren in windmolens op zee, dan ze toestaan op eigen grondgebied.

Regionale Energiestrategie

In onze 325 gemeenten wordt gekeken naar mogelijkheden voor duurzame energie.

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. De dertig regio’s, waar gemeenten in samenwerken, moeten allemaal vóór 1 juli een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Daartoe zijn overal zogenoemde zoekgebieden vastgesteld, gebieden waarbinnen windmolens of zonneparken de komende jaren gerealiseerd kunnen worden.

De landelijke organisatie van de RES’en laat in een reactie aan de NOS weten dat pas na 1 juli, als alle plannen zijn ingeleverd, duidelijk wordt wat het gevolg is van de opstelling van deze gemeenten.