Grootverbruikers krijgen verplichting daken te voorzien van zonnepanelen

In de Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden Drempt is reeds ingespeeld op de eis om daken van grootverbruikers optimaal te benutten en van zonnepanelen te gaan voorzien. 84% van de respondenten vindt dit ook een goede zaak.

Zoals het zich nu laat aanzien komt er met ingang van 1 januari 2022 de mogelijkheid dit bij nieuwbouw voor industriegebouwen af te dwingen. Via een zogenoemde maatwerkregel in het omgevingsplan kunnen gemeenten straks eisen dat nieuwe gebouwen die niet al onder de voorgenomen Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen vallen, hun dak te gebruiken voor opwek van duurzame energie of klimaatadaptatie.

Dit is een logische en effectieve maatregel. Echter, het zal pas op de langere termijn wat opleveren. Het gaat immers enkel over nieuwbouw en gaat voorlopig nog niet in.

Het voornemen sluit aan op de maatregel die in de Volksraadpleging is beschreven.

Het is goed helder te hebben waar de twee maatregelen verschillen. De nieuwe overheidsmaatregel heeft betrekking op nieuwbouw en gebouwen in een bepaalde categorie: industriegebouwen. De maatregelen die in de Volksraadpleging is beschreven beoogt bestaande gebouwen, die van grootverbruikers (conform het Activiteitenbesluit), volledig te voorzien van zonnepanelen. Met een klein duwtje vanuit de gemeente kan dit, gebaseerd op de eisen van het Activiteitenbesluit, relatief snel worden gerealiseerd.

Er is een belang om juist de bestaande gebouwen optimaal te gaan benutten, daar zijn er immers heel veel van. Is de terugverdientijd van zonnepanelen meer dan 5 jaar en besluit een gemeente het meerdere te subsidiëren dan is iedere grootverbruiker verplicht hierin te voorzien.