Gezondheid en windenergie (expertavond 3)

Tijdens drie expertavonden over Energie praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De derde expertavond over Gezondheid en windenergie was op 10 februari 2021. In deze film kunt de expertavond terugkijken.

Het programma was als volgt:

  • 19.30 uur Opening door Eric de Kruik (namens de gemeente)
  • 19.45 uur Presentatie door Lex Groenewold en Jaap de Wolf van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, over de relatie tussen windmolens en geluid, gezondheid en gezondheidsbeleving
  • 20.45 uur Presentatie door Geert Draaijers van de Commissie m.e.r., over hoe gezondheidseffecten worden meegenomen in een milieueffectrapportage
  • 21.30 uur Afsluiting