Gemeente Doesburg past tempo aan en belooft ‘meepraten’

De commissievergadering van 11 november 2020 heeft een bijstelling van de marsroute  opgeleverd. In de eerste plaats wordt de haast er uit gehaald. Ook is toegezegd dat mensen op de juiste wijze bij de plannen betrokken zullen worden. Er is onderkend dat het in de communicatie tot nu niet goed is gegaan. Een ander nieuwtje is dat er nu met Bronckhorst wordt gesproken. Het ging veel over communicatie en dan vooral de problemen daarmee.

Lof en hulde maar toch ook een kritische noot. Wat mij heeft verbaasd is het gebrek aan zelfreflectie en empathie. De wethouder heeft aangegeven dat er helemaal nog geen plannen worden gemaakt, is daar vrij stellig in, we hebben het nog slechts over kaders om tot plannen te komen. Dat acht ik toch bezijden de waarheid of in ieder geval een aparte kijk op de inmiddels ingezette koers. Als je doelstellingen hebt geformuleerd, een planning, mandaat om hier mee aan de slag te gaan, en dat doe je ook, dan ben je op weg met een plan. Moeilijker is het niet. Zeg dat gewoon.

Als ik thuis aangeef dat ik iemand heb gevraagd om naar de mogelijkheden voor een nieuwe badkamer te kijken, daar inmiddels al een keurig rapportje van heb en ik nog wat zaakjes ga uitzoeken, dan denk ik niet dat ik aan de eettafel de wederhelft gerust ga stellen met “Ik ben eigenlijk nog helemaal niets aan het doen, dat moet je niet als een plan zien hoor … als dat misschien een plan kan gaan worden dan ja, natuurlijk mag je ook meedenken … schat.” Tja …

Er is niets mis met ambities van Doesburg, of welke gemeente dan ook, om serieus stappen te zetten met de energietransitie. Dat snapt iedereen heel goed, daar zal begrip voor zijn. Bij alles telt echter de manier waarop.

Ik ben blij met de bijstelling van de marsroute met het nog-niet-plan, of hoe je het ook zou willen noemen. Daar mogen we allemaal blij mee zijn. Nu is het zaak dat het op de juiste wijze, met elkaar, wordt ingevuld.

PS
Insprekers Jerre Cramer, namens Stichting Buurtschap Noord Oost, en Jeroen Bremer, namens de dorpsraad Drempt, hebben het in mijn ogen heel goed gedaan. Knap van de mannen om wat er leeft zo helder onder woorden te brengen. Chapeau!


Leestip:
Inspreeknotitie van Jerre Cramer.
Inspreeknotitie van Jeroen Bremer.

 

De vergadering terugkijken:

2 reacties op “Gemeente Doesburg past tempo aan en belooft ‘meepraten’

Reacties zijn gesloten.