Gemeente Doesburg geeft aan hoe er invulling wordt gegeven aan het Manifest

Op 16 februari 2021 heeft WindmolensDrempt een brief van de gemeente Doesburg ontvangen met betrekking tot het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst. Lees hier de brief en onze reactie.

De gemeente spreekt goede intenties uit en beschrijft hoe er op dit moment aan het dossier wordt gewerkt.

WindmolensDrempt constateert dat de gemeente Doesburg op alle vijf de punten van het Manifest nog onvoldoende concreet is. Er zijn suggesties gedaan hier nu stappen mee te maken. De vraag is uiteraard of de gemeenten (beiden)  dit ook snel oppakken.


Bespiegeling

Natuurlijk is iedereen het er over eens: voor het zoeken naar de beste alternatieven is open communicatie belangrijk. Meer ogen zien meer. Mensen worden graag serieus genomen. Ze willen het gevoel hebben dat hun mening telt en dat leidt tot meer betrokkenheid.

Als de gemeente Doesburg zegt dat meedenken gewenst is bij de afwegingen voor de te stellen kaders voor windturbines, dan denk je een stem te hebben. Je gaat aan de slag en vraagt bewoners hun mening te geven. Vervolgens kom je terug bij de gemeente met de resultaten van het Manifest en de Volksraadpleging.

Daarop zeggen de wethouders Bollen en Hofman de uitkomsten waardevol te vinden. Ze zijn blij dat er een brede input is opgehaald en dat ze kennis nemen van de uitkomsten. Ze zeggen dat ze deze uitkomsten kunnen meenemen in verdere overwegingen. Ook kunnen de resultaten nog eens naast de resultaten van het nog te komen onderzoek van PON Arnhem Nijmegen worden gelegd om te zien of daar overeenkomsten in zitten en of het verdere informatie geeft. Er worden echter geen concrete stappen gemaakt om duidelijkheid te geven. Wel veel woorden die weinig zeggen. Hoe belangrijk is de stem van de inwoners dan werkelijk?

Wij zijn van mening dat open communicatie, waar mogelijk als dialoog, de grootste prioriteit heeft op de lijst van activiteiten. Een uiteenzetting van argumenten op visies wat betreft windturbines zorgt voor diepgang en tot het komen van weloverwogen beslissingen.

Antionette Seegers