Falend toezicht op havenbedrijf Groningen Seaports

Op nos.nl, 20 juli 2021.

Quote:
“De schimmige deals met grondhandel en toezeggingen van lucratieve rechten om windmolens te bouwen, waar Nieuwsuur eerder over berichtte, blijken geen incident. Ze hangen direct samen met falende democratische controle door de bestuursstructuur van het Havenschap en het Havenbedrijf. “