Er hangt ons iets boven het hoofd!

De gemeente Doesburg heeft grootse plannen met het realiseren van zonnevelden en windmolens in het mooie buitengebied dat pal is gelegen aan de  grens van Drempt.

De gemeente Doesburg gaat zeer voortvarend te werk. Hebben we hier dan niks over te zeggen? Jazeker wel.  Of we de trein kunnen stoppen is maar zeer de vraag maar invloed uitoefenen kan wel. Inmiddels is er een werkgroep begonnen om afwegingskaders op te stellen. Zij stellen een advies op voor de gemeente Doesburg met alles wat gewogen moet worden. Denk aan gezondheidsrisico’s, woongenot, landschap, het actief betrekken van de bewoners, lokaal eigendom, verdeling lusten en lasten etc.

Om een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn moeten beide partijen wel op een gelijkwaardig kennisniveau de degens kunnen kruisen. En daar ligt de rol voor www.windmolensdrempt.nl.

www.windmolensdrempt.nl bestaat uit een kleine groep enthousiaste mensen die proberen zoveel mogelijk relevante en actuele informatie te vinden om de werkgroep te ‘voeden’. Maar we willen ook de bewoners van Drempt informeren en op de hoogte houden van de stand van zaken.

Als je mee wilt doen, een goed idee hebt of een relevant artikel hebt, geef het door. Wellicht kunnen wij het gebruiken. Misschien heb je een vraag. Schroom niet en stel hem.

Jouw steun is belangrijk

Door jouw naam aan het Manifest voor een Regionale Energie Strategie voor ons gebied te verbinden geef je aan dat ook jij een stem in de plannen wilt hebben en het niet voor ons wordt bepaald. Dat ook voor jou de manier waarop de plannen tot stand komen belangrijk is.

Hoe meer mensen uit de regio het manifest onderteken hoe meer gewicht het in de schaal legt.

De tijd dringt, Doesburg heeft haast, sta op Dremptenaren er hangt ons iets boven het hoofd!

Ga naar het manifest.

Eva


Onderteken het manifest. Hiermee zegt ook u “Ja zo zou het moeten”.