Energieopwek.nl | waar komt onze stroom nu vandaan?

Op energieopwek.nl kun je realtime zien hoe ‘onze’ stroom wordt opgewekt. De focus van de site is op duurzame energiebronnen maar je ziet met wat klikken op de icoontjes bovenin tevens wat andere energiebronnen bijdragen. Het is ook interessant te kijken hoe zon en wind op elk moment per provincie bijdraagt. Klik maar eens een provincie aan. Geen wind of zon, dan helemaal niet uiteraard. Ga je met je muis op de grafiek staan dan komt er extra informatie in beeld. Je ziet dan wat de diverse bronnen op een bepaald moment bijdragen. Een voorbeeld:

De kritische bezoeker zal opvallen dat afvalcentrales en biomassa een relatief groot aandeel in de opwek hebben. Vergelijk dat maar eens met zon en wind.

Ook aardig is een recent beeld (december 2021) van zon en wind ten opzichte van de totale elektriciteitsvraag:

Dat zijn best veel wisselende pieken. In het onderste deel van de grafiek is het beeld anno 2030 geprojecteerd. Dan blijven er de nodige pieken en mag duidelijk zijn dat enkel met zon en wind niet in de elektriciteitsbehoefte kan worden voorzien.

De totale behoefte richting 2030 is nog onbekend.

In de Klimaat- en Energieverkenning 2020 zien we wel een prognose: