En dan komen er windmolens in je achtertuin…

Dat roept veel vragen op. Gelukkig hebben we internet want Google weet alles.

Zoekend door de enorme berg aan rapporten, verslagen en informatie die nauwelijks te begrijpen is voor de gemiddelde mens met een gemiddelde hoeveelheid tijd kom je nogal wat zaken tegen die behoorlijk wat vragen oproepen. En goed bedoelde acties die eigenlijk lachwekkend zijn en geen gewicht in de schaal leggen.

Zo is er de site www.regioan.nl. Dit is de Regio Arnhem Nijmegen waar Doesburg onder valt. Onder de knop Regionale Energiestrategie is te vinden dat er een enquête is gehouden over de overstap naar schone elektriciteit onder de inwoners van de regio. 4240 mensen hebben de enquête ingevuld. De regio heeft bijna 739.000 inwoners! Valt er toch nog wat te lachen.

Maar misschien is dit, gezien de 3 informatiebijeenkomsten van maar liefst 15 mensen per keer die Doesburg organiseert op 5 november 2020, wel de norm binnen die regio om te kunnen zeggen dat je de inwoners erbij betrokken hebt en geïnformeerd. Dit legt natuurlijk geen gewicht in de schaal. En natuurlijk is het corona tijd en dat maakt bijeenkomsten moeilijk. Maar dit is te belangrijk om er maar zo even door te drukken.

In alle rapporten valt te lezen dat er overleg is tussen de gemeenten, omwonenden en belanghebbenden binnen de regio. Valt de buurgemeente buiten de regio dan is het blijkbaar niet van belang om die tijdig in de plannen en mensen te betrekken. Zelfs niet als je als gemeente Doesburg voornemens bent op het grensgebied van buurman Bronckhorst windmolens te zetten. Zelfs de wethouder van Bronckhorst wist (zegt hij) van niks.
Dan zijn er op dezelfde site zoekgebieden aangewezen door de regio voor mogelijke locaties van zonnevelden en windmolens. Op beide zoekgebieden komt Doesburg niet voor. Waarom zo hoog van de toren blazen? Wat is de functie van de regio als iedere gemeente gewoon haar eigen ding doet? Als elke gemeente haar eigen windmolens en zonneparken gaat aanleggen dan betekent dat waar je straks ook kijkt, er overal windmolens en zonnevelden te zien zullen zijn. Wat zal dat een afbreuk aan het landschap doen.

Is duurzame opwekking van energie dan niet belangrijk? Jazeker wel, heel belangrijk. Maar maak eerst een pas op de plaats om te bekijken welke mogelijkheden aardwarmte, biomassa, waterkracht, restwarmte van bedrijven etc. zijn er nog meer. Maak regionaal (of nog beter landelijk of Europees) plannen en laat niet elke gemeente zelf het wiel uitvinden. Neem de bevindingen van deskundigen op het gebied gezondheid, natuur en milieu mee. Het huidige tempo geeft te veel onrust, onduidelijkheid en verdeeldheid. Een pas op de plaats zal de hele transitie naar energieneutraliteit eerst flink afremmen maar daarna kan er veel meer tempo gemaakt worden.

Eva