Elektriciteit in 2030: geen duurzame kans mag onbenut blijven

Op klimaatakkoord.nl, 14 juni 2022.

Quote:
“Zeer veel aandacht wordt gevraagd voor de stroomnetten. Zonder ingrijpen op dat vlak lijken de doelen niet haalbaar, zeggen ook de netbeheerders.”