Echte antwoorden op vragen over gezondheidseffecten blijven uit

Op ContactZuid.nl, 16 februari 2021.

Het betreft een verslag(je) over de derde expert meeting over gezondheid en windenergie.

Quote:
“Bij veel vragen leek het alsof de experts, geen gezondheidsexperts overigens, maar mensen van adviesbureaus die vaker in opdracht van gemeentes werken en dus niet met zekerheid als onafhankelijk en onpartijdig kunnen worden bestempeld, in dubio stonden wat ze wel en wat niet konden zeggen.”