Doet u mee aan het financieren van de kwaliteitsbeoordeling van de RIVM rapporten over windturbinegeluid?

Crowdfunding

Verzoek van Windwiki.nl:

Recent is een brandbrief, afkomstig van een honderdtal artsen, verstuurd aan de gemeente Amsterdam en zijn er in Amsterdam expertmeetings geweest, waarin de conclusies van de RIVM rapporten uit 2019 en 2020 sterk in twijfel werden getrokken.  Ook op windwiki.nl is een overweldigend aantal artikelen te vinden waaruit blijkt dat de uitkomst van een contra-expertise wel eens een heel ander beeld kan geven.

De 300 meter norm is te krap bemeten. Er zijn een aantal zeer fundamentele kanttekeningen bij de RIVM-rapporten te plaatsen. Daarom pleiten experts nu al voor een minimale afstand van 10 x de masthoogte. De politiek gaat hierin nu nog onvoldoende mee.

Om aan de onduidelijkheid een einde te maken willen ‘wij van Windwiki’ de rapporten van het RIVM uit 2019 en 2020 door een gerenommeerd epidemioloog laten beoordelen op de juistheid van de conclusies.

Als blijkt dat de conclusies in dat rapport niet kloppen, zal er een voorzichtiger norm moeten worden gesteld. Mede gezien de meest recente review van het RIVM over omgevingsgeluid, waarin al bij lagere geluidsniveaus gezondheidsschade wordt gemeld, maar waarin uitspraken over windturbinegeluid opvallend afwezig zijn.

Een dergelijke beoordeling kost geld en tijd! Er wordt een ruime maand tijd voor begroot. De kosten bedragen ruim 10.000 euro.

Graag willen wij jullie vragen om een donatie te doen, zodat er serieus gekeken kan worden naar de normen waarop onze overheden zich baseren.

Wil je hieraan bijdragen? Kijk dan naar onze donatie QR code op www.windwiki.nl, of maak je donatie over op rek. nr. NL 66 RABO 036 607 7449 ten name van Stichting Windwiki.nl

Ongeacht de uitkomst wordt het verslag via Windwiki gepresenteerd. Wij hopen medio juli. Het rapport zal voor iedereen te downloaden zijn.

Voor contact mail ons op info@windwiki.nl.

Rekening nr: NL 66 RABO 036 607 7449, Stichting Windwiki.nl.

KvK nr 82096171

Erich Taubert
Simone Brands
Sylvia van Manen