Documenten en links

Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst
Bekijk het Manifest en de lijst van ondertekenaars

Volksraadpleging Dempt (1)
Bekijk/download de uitnodiging en vragenlijst
Bekijk/download de uitkomst (samenvatting)
Bekijk/download het volledige rapport inclusief alle suggesties en commentaar

Groepen in de regio actief met als inzet windmolens nabij bebouwing (of volledig) te weren:
Actiecomité op en Um’t
Tegenwind Oude IJssel
Bronckhorst Windturbinevrij
Tegenwind Keppel en Eldrik
Natuurlijk Landschap Heidenhoek

Rapporten & verslagen mbt de haalbaarheid | Rijk
30-10-2020 | Kamerbrief ‘Stand van zaken Regionale Energiestrategieën’ | BZK
30-10-2020 | Worden natuur en landschap vergeten in de regionale energiestrategieën? | Natuur en Milieu
12-06-2020 | Advies Haalbaarheidsstudie windenergie Doesburg Gelders genootschap
25-05-2020 | verslag vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie
06-05-2020 | Rapport Haalbaarheid windenergie in Doesburg Bosch & van Rijn

Algemeen
09-11-2010 | Bewoners voelen zich overvallen door Doesburgs windmolenplan: ‘Dit is niet chic’ | de Gelderlander
06-11-2020 |Meer ruimte voor kleine windmolens | de Toren
30-10-2020 | Waterkracht in plaats van windmolens? ‘We heten niet voor niets Rivierenland’ | Omroep Gelderland
30-10-2020 | Mogelijke komst van grote windmolens zorgt voor veel onrust | Omroep Gelderland
29-10-2020 | Bronckhorst gaat snel over windmolens praten met inwoners | De Stentor
29-10-2020 | Artsen bezorgd om windmolens: ‘Ze lijken ziekmakend … | Geen Stijl
28-10-2018 | Artsen slaan alarm: ‘Windmolens gevaarlijk voor gezondheid’ | De Gelderlander
04-10-2020 | Energietransitie en DoesWatt | DoesburgTV
28-09-2020 | Energietransitie dreigt z’n eigen teleurstelling te organiseren | NRC | abonnement
25-09-2020 | Maakt u zich geen zorgen maar er komt  wel windmolens achter uw huis | NRC | abonnement
24-102020 | Onrust in Bronckhorst, dat omsingeld dreigt te worden door windmolens | de Gelderlander
29-05-2019 |De advocaat die tegen windmolens vecht: ‘Waar je ze ook neerzet, overal wonen mensen in de buurt’ | de Gelderlander
21-05-2019 | Hoe maak je overlast van windmolens voor omwonenden zo klein mogelijk? | Hier Opgewekt
11-05-2019 |Maas en Walers: wees niet bevreesd voor windmolens | de Gelderlander
22-03-2018 |Windmolens maken wel degelijk ziek | Medisch Contact
17-12-2017 | Buitengebied Doesburg vreest zonneparken | Gelderlander

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
Actiecomité op en um’t Hengelse Zand | duurzaam en leefbaar Brockhorst

Vertegenwoordiging dorpsbelang Drempt
Dorpsraad Drempt

Gemeente Doesburg
26-10-2020 | brief aan bewoners Buurtschap Noord Oost

Participatie in Energie (expertavond 1)


Tijdens drie expertavonden over Energie praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De tweede expertavond over Landschap en windenergie was op 21 januari 2021. In deze film kunt de expertavond terugkijken.

Landschap en windenergie (expertavond 2)


Tijdens drie expertavonden over Energie praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De tweede expertavond over Landschap en windenergie was op 21 januari 2021. In deze film kunt de expertavond terugkijken.

Gezondheid en windenergie (expertavond 3)

Tijdens drie expertavonden over Energie praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De derde expertavond over Gezondheid en windenergie was op 10 februari 2021. In deze film kunt de expertavond terugkijken.

10-09-2020 Informatiesessie | deel 1

10-09-2020 Informatiesessie | deel 2

Afwegingskader duurzame energie
Afwegingskader samen opstellen met u
Werkgroep aan de slag
Doesburg energieneutraal 2050
Zonnevelden en windturbines
Vragen en antwoorden (nog in de maak)
Aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente
Tijdspad en proces

10-09-2020 | sheets van online presentatie