‘Deventer wilde te snel met windmolens, was niet transparant en deelde info te laat’

Op tubantia.nl, 7 mei 2022.

Quote:
“Inspraak en participatie had beter gemoeten, is grofweg de conclusie uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het college van B en W. De uitkomsten moeten helpen bij een herstart van het vastgelopen proces.”

Hoe verloopt de inspraak en participatie bij het smeden van plannen/kaders voor windmolens en zonnevelden in onze regio? Wat verneemt u aan inspraak en participatie?

Wij zijn heel benieuwd.