Definitief akkoord EU over versnelde vergunningsprocedure voor zonnepanelen en windmolens

Op solarmagazine.nl, 25 november 2022.

Quote:
“De lidstaten zijn het eens geworden dat de vergunningsprocedure voor zonnepanelen op daken niet langer dan 3 maanden mag duren.
Vergunningen voor zonne-energie-installaties met een capaciteit tot 50 kilowatt worden 1 maand na de aanvraag verleend, mits er geen problemen zijn met de veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van het stroomnet.”