Debat Tweede Kamer o.a. over burgerparticipatie bij vraagstukken mbt windmolens en zonnevelden

De hoofdvraag: ‘Moeten er kaders komen om burger, met participatie, bij het RES-proces te betrekken ter voorkoming van onrust en het organiseren van draagvlak?’

Op 22 juni 2021 wordt er over de moties gestemd.