De winst en verliesrekening van windenergie | Argos

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro.

De uitzending is van 2019. In de tussentijd is de winst- en verliesrekening niet ineens anders geworden.

Volgens de groene rekenkamer kosten windmolens de belastingbetaler per megawatt circa 300.000 euro per jaar. Dat is dus 300 euro per kilowatt. Dat is extreem duur in verhouding tot andere vormen van stroomopwekking.