De toekomst in de Achterhoek is groen, maar wel onder protest

Op gelderlander.nl, 29 mei 2021.

Quote:
“Een groene toekomst, daar kan toch niemand tegen zijn? Maar waar plannen voor windmolens en zonneparken opduiken, klinkt meteen het protest. Waar komt de weerstand tegen de overgang naar groene energie toch vandaan?”