De Stille Tocht – Ludieke Protestmanifestatie – 25 mei

19:45 Verzamelen oude gemeentehuis Hengelo, Raadhuisstraat
20:00 Start stille tocht
Route: Raadhuisstraat – Spalstraat – Hummeloseweg – Rotonde Elderinkweg – Gemeentehuis
20:20 Aankomst gemeentehuis Hengelo
20:30 Start programma op het plein bij het gemeentehuis
21:00 Het zit er op
 • Kom met ‘Stop windturbine waanzin’ spandoeken of maak je eigen teksten.
 • Neem stoffer en blik of een ander ‘instrument’ mee om van je te laten horen.
 • Het kledingadvies is ‘begrafeniskleding’, jawel!
 • We vertrekken als ‘stille tocht’ naar het gemeentehuis Hengelo. Daar is een kort programma. Laat wat daar gaat gebeuren nog even een verrassing blijven.
 • De manifestatie heeft een ludiek karakter. Dat doen we onder andere met het thema: de stille tocht en de uitnodiging je daarvoor geheel in stijl te kleden met een bijzondere onthulling, met muziek en nog veel meer.

Waarom?

Een grote meerderheid wil geen windturbines in de gemeente Bronckhorst. Er zijn prima alternatieven. Op 1 juli ligt vast hoe de gemeente de komende jaren schoon energie gaan opwekken. Wordt 1 juli de introductie van Zwarte Donderdag? Een jaarlijkse herdenking van een rampzalig besluit? Gaan wij Bronckhorst op 25 mei ten grave dragen? Wij verwachten dat de politiek tot inkeer komt. Net als de landelijke politiek: Geen windturbines zonder draagvlak.

Organisatie

De manifestatie is een gezamenlijk initiatief van tegen-windturbines-groepen binnen Bronckhorst.

Let een beetje op elkaar

 • Iedereen dient uiteraard rekening te houden met de coronaregels.
 • Zorg ervoor dat de manifestatie ordelijk en veilig verloopt.
 • Er zullen regelaars zijn. Volg de aanwijzingen van de regelaars alstublieft.

Download de flyer.


WindmolensDrempt geeft steun aan de manifestatie

Onze rol in de windmolenproblematiek:
De manier waarop keuzes worden gemaakt met windmolens en zonnevelden zien wij als bepalend. Dat is de weg ernaartoe, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’. Dát zo goed mogelijk organiseren is hetgeen wij voorstaan en waar wij ons voor inzetten.

Er moet ruimte zijn voor mensen om zich op welke manier dan ook uit te spreken. Voor of tegen, ieder geluid mag worden gehoord en is van belang voor te maken keuzes.


Sprekers tijdens het programma op het plein bij het gemeentehuis zo rond  20:30 uur
 • Een Achterhoekse arts, medisch specialist Erich Taubert, over gezondheidseffecten
 • Fractievoorzitter GBB: Han Pelgrom
 • Politieke Partij ‘Bronckhorst – Windturbine Vrij’: Ton Schaapveld
 • Actiecomité Heidenhoek: Rineke de Voldere
 • Actiecomité Hengelse Zand: Henk Mentink
 • De boeren: Rutger van Lier

Iedere spreker heeft circa 2 minuten voor zijn of haar verhaal.