Raadscommissie 18 mei 2021

Resultaten van de PON-enquête over windenergie

Onderzoeksbureau het PON&Telos heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek naar lokale voorwaarden voor windmolens uitgevoerd. In een vragenlijst stelden ze vragen over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in ons landschap. Daarnaast voerde het PON verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Het PON verwerkte de uitkomsten in een verslag en presenteerde deze tijdens een online bijeenkomst. De gemeenteraad weegt het rapport mee in haar besluit over een beleidskader voor wind (naar verwachting op 1 juli 2021).

Een groot aantal insprekers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid zorgen over de plannen van met name windmolens naar voren te brengen. Bekijk de vergadering: