Gemeente Doesburg adresseert zorgen over de totstandkoming van het afwegingskader zonne-energie

Samenvatting reactie d.d. 12 januari 2023:

  • De gemeente geeft aan dat opmerkingen en vragen van de werkgroep op het concept in een volgende versie worden meegenomen.
  • Vervolgens zal het concept aan inwoners worden voorgelegd met de mogelijkheid hierop te reageren.
  • Er komt een informatieavond. Dit zal ook voor inwoners van Drempt zijn.
  • Deze werkwijze omschrijft de gemeente als een ‘participatie-ronde’.
  • Is dit traject afgerond dan wordt het kader aan de gemeenteraad voorgelegd.
  • De gemeente heeft bevestigd dat initiatiefnemers met betrekking tot zonnevelden inzage hebben in het concept, ‘meelezen’ en de gemeente van feedback voorzien maar dat er nog niet inhoudelijk, met deze initiatiefnemer, over realisatie van zonnevelden wordt gesproken.

Het is de werkgroep onduidelijk of en hoe input – van de werkgroep –  wordt verwerkt alvorens de door de gemeente geschetste vervolgstappen worden genomen.

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van inwoners om binnenkort op het concept te kunnen reageren, of die input ook inderdaad in het kader zal worden verwerkt.

Op dit moment vraagt de gemeente input maar behoudt zich het recht voor zelf te bepalen of daar iets mee wordt gedaan. Het is evident dat niet alle input in het kader kan worden opgenomen. Er zal een spanningsveld zijn en blijven tussen belangen.

Participatie betekent actieve deelname waarbij inspraak van bewoners onderdeel van de besluitvorming is.

Vooralsnog ontbreekt helderheid over de wijze waarop inspraak daadwerkelijk onderdeel van besluitvorming is.

Met als vertrekpunt dat er een werkbaar kader moet komen is het zaak de rollen in besluitvorming, die van de werkgroep en die van inwoners, helder te hebben.

De gemeente wordt erop gewezen dat eerst input van de werkgroep dient te worden verwerkt alvorens het kader verder wordt gebracht. Blijft dit uit dan heeft het kader niet de steun van de werkgroep. Geldt dit tevens voor de vervolgstap, die met inwoners, dan staat vast dat het kader niet middels participatie tot stand komt/is gekomen.

Over het deel initiatiefnemers met betrekking tot zonnevelden is er reden te twijfelen over de openheid van de gemeente. Het is niet logisch dat initiatiefnemers al doende zijn met grondverwerving zonder een vorm van garantie dat de betreffende gronden ook, conform kader, hiervoor in aanmerking komen. Pas als er een definitief kader is heeft dat zakelijk zin. Dit doet vermoeden dat het onderdeel ‘wat kan mogelijk waar’,  al met een andere lading wordt uitgedragen.