De echte prijs van windenergie

Op climategate.nl:

Quote:
“Op dit moment is het percentage windenergie van het totale elektriciteitsverbruik nog maar 11%. Bij hogere percentages nemen de kosten per kWh windenergie snel toe. Boven 20% wind begint het systeem vast te lopen (zou je eigenlijk geen windturbine bij mogen bouwen). Tegen extreem hoge kosten zou wellicht nog tot 30% mogelijk zijn (zie grafiek).
En dan te bedenken dat onze regering naar 70-80% windenergie wil!