De Duitse Energiewende hapert op vele fronten

Op nrc.nl, 20 september 2021.

Quote:
“Net in verkiezingstijd dreigt stroom in Duitsland voor sommigen onbetaalbaar te worden. De vraag naar elektriciteit neemt sneller toe dan voorspeld, terwijl aanbod door meerdere factoren achterblijft. De vermaarde Energiewende stuit op groeiend verzet.”