De Bilt: Burger Beraad voor windmolens binnen gemeente

Op roulette.nl, 12 september 2022.

Quote:
“Gemeente De Bilt gaat een Burger Beraad starten om de mogelijkheden voor een groter aandeel windenergie in de gemeente te onderzoeken. Dat heeft wethouder Hagedoorn van klimaat aangegeven.”