Datacenters slurpen alle energie van windmolens op, maar daar lijkt een simpele oplossing voor te zijn

In Trouw, 21 januari 2021.

Quotes:
“Het hoge stroomverbruik van datacenters kan 10 procent dalen, zeggen onderzoekers en bedrijven. Hun oplossing klinkt simpel: zet de loeiende IT-kasten op de spaarstand.”
“Bij sommige datacenters lijkt liefst 20 tot 40 procent energiebesparing mogelijk. Het verlagen van de stroomvraag van datacenters kan bijdragen aan klimaatdoelen en aan een lagere CO2-uitstoot. Geheel vrijblijvend is dat niet. In de landelijke Wet Milieubeheer ligt vast dat bedrijven niet onnodig energie mogen verbruiken.”