Correspondentie

Klik op een link om de correspondentie te bekijken.

9 april 2021 |  Brief van wethouder P.  Hofman  gemeente Bronckhorst |  nav brief 11 maart 2021 inzake zonnepanelen op daken

24 maart 2021 | Brief aan raad + B&W gemeente Bronckhorst | 15 bewonersgroepen uit de Achterhoek inzake het RES-bod 1.0 en doelstelling energieneutraal in 2030

23 maart 2021 | Brief aan B&W gemeente Bronckhorst | bijstelling RES-bod
23 maart 2021 | Brief aan raad gemeente Bronckhorst | bijstelling RES-bod

11 maart 2021 |  Brief aan wethouder P.  Hofman |  zonnepanelen op daken

17 februari 2021 |  Brief aan wethouder P.  Hofman | gemeenteraad Doesburg | gemeenteraad Bronckhorst | reactie op de wijze waarop gemeente Doesburg invulling geeft aan het Manifest

17 februari 2021 |  Brief aan wethouder P. Bollen  | reactie op de wijze waarop gemeente Doesburg invulling geeft aan het Manifest

12 februari 2021 | Raad gemeente Bronckhorst | Brief aan wethouder P. Hofman | raadsvergadering 11 februari 2021 | correctie op beantwoording vragen, verzoek om schriftelijke reactie op invulling Manifest

12 februari 2021 | Brief aan wethouder P. Hofman | raadsvergadering 11 februari 2021 | correctie op beantwoording vragen, verzoek om schriftelijke reactie op invulling Manifest

11 februari 2021 | Brief van wethouder P. Bollen | antwoord op het aangeboden Manifest (de brief is op 17 februari 2021 ontvangen)

11 februari 2021 | Brief aan wethouder P. Bollen | herinnering nav uitblijven reactie op Manifest | te houden enquête

28 januari 2021 | Raad gemeente Bronckhorst | Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst

28 januari 2021 | B&W gemeente Bronckhorst | Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst

28 januari 2021 | Raad gemeente Doesburg | Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst

28 januari 2021 | B&W gemeente Doesburg | Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst

11 januari 2021 | Raad gemeente Bronkhorst | Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden regio Doesburg en Drempt (1)

11 januari 2021 | B&W gemeente Bronkhorst | Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden regio Doesburg en Drempt (1)

11 januari 2021 | Raad gemeente Doesburg | Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden regio Doesburg en Drempt (1)

11 januari 2021 | B&W gemeente Doesburg | Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden regio Doesburg en Drempt (1)

8 januari 2021 | Brief aan wethouder P. Bollen | Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden regio Doesburg en Drempt (1)

Volksraadpleging Drempt (1) volledig rapport met commentaar en suggesties
Volksraadpleging Drempt (1) samenvatting uitkomst
Volksraadpleging Drempt (1) uitnodiging en vragenlijst