Commissievergadering Doesburg

Op 11 november 2020 om 19:30 uur vergadert de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hierbij staat o.a. het afwegingskader ‘Ruimte voor duurzame energie’ op de agenda.

Dit (agendapunt 3) betreft een terugkoppeling van de werkgroep.

Er zijn 2 stukken ingebracht:

  • E-mail inzake Voortgang Energieneutraal Doesburg (toegevoegd op verzoek van de VVD);
  • Kamerbrief over de stand van zaken Regionale Energiestrategieën (toegevoegd op verzoek van de VVD).

Klik hier om de vergadering live te volgen.


Leestip:
Blog ‘Kamer bezorgd over regionale invulling energiestrategieën’ over de brief.