Commissievergadering Beleidskader windenergie gemeente Bronckhorst

Op 16 juni 2021 is het Beleidskader voor windenergie besproken. Er waren 12 insprekers.

In het Beleidskader windenergie staat onder meer dat het gebied rond Eldrik, nabij de Oude IJssel bij Laag-Keppel, als enige geschikt is voor windmolens en de turbines een ashoogten van maximaal 150 meter mogen hebben.

De raad neemt op donderdag 1 juli 2021 een definitief besluit over dit voorstel.

Bekijk de vergadering: