College wil duidelijkheid over natuurwaarden Diemerscheg

Op diemernieuws.nl, 23 oktober 2021.

Quote:
“Het college van B en W wil eerst de resultaten van een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dieren en planten in de Diemerscheg afwachten voordat er een afweging kan worden gemaakt of een verdere zoektocht naar de mogelijkheden voor windmolens in de Diemense zoekgebieden zin heeft.”