College: Beuningen alleen met vijf grote windmolens energieneutraal

Op rn7.nl, 22 oktober 2021.

Quote:
“Het college van B&W van Beuningen is van mening dat de plannen voor Windpark Beuningen voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. “Voor het Windpark Beuningen zijn nu eigen lokale normen opgesteld met een nieuwe motivering voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid.” “