Coalitieakkoord 2022-2026 Stadspartij Doesburg – VVD – CDA

Met betrekking tot de energietransitie is het volgende in het akkoord vastgelegd:


“De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We kunnen als kleine gemeente echter niet vooroplopen, maar we willen wel nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.”

Als voor u duidelijk is wat dit betekent … fijn.

Voor ons biedt het geen enkel houvast. Het zijn algemeenheden die geen richting geven aan beleid, de juiste keuzes. Mensen willen weten waar je voor staat, wat je van plan bent en hoe je dat gaat realiseren … wat, wanneer en hoe. Helaas … dat is niet uit de bus gekomen.

Lees hier het coalitieakkoord.