CDA Bronckhorst geeft duidelijkheid over de marsroute met de energietransitie

Gelet op recente ontwikkelingen is er voor CDA Bronckhorst alle reden aan te geven hoe zij in de energietransitie-wedstrijd zitten. Onderstaand een publicatie van het CDA van  25 mei 2021.


Samen met inwoners aan de slag voor nieuwe energie
Pelgrom: “De CDA fractie gaat niet terugkijken en vingerwijzen maar staat voor een richting die gebaseerd is op optimaal samenwerken. We streven weliswaar naar resultaat in 2030 maar die  datum is ondergeschikt aan draagvlak in de Bronckhorster samenleving. We plaatsen pas windmolens van formaat als we ons met inwoners overheden en netwerkbeheerders hebben ingezet voor de alternatieven. We nemen daarvoor de tijd tot 2026. Hoe zien we het voor ons:

  • Wij (bestuur en inwoners samen) richten ons op nieuwe plannen voor de bestuursperiode 2022-2026 en benutten daarbij de inzichten die we tussen 2018-2022 hebben opgedaan.
  • In Bronckhorst wekken wij de energie op die wij zelf verbruiken, niet meer en niet minder.
  • Er wordt een groep van ambassadeurs (inwoners) gevormd,  die samen met de gemeente projectmatig gaat werken aan het daadwerkelijk realiseren van zon op dak bij heel veel particulieren.
  • Er wordt een groep van ambassadeurs ((agrarisch) ondernemers) gevormd, die samen met de gemeente projectmatig werken aan het daadwerkelijk realiseren van zon op dak bij zo veel mogelijk (agrarische) bedrijven.
  • Zon op landbouwgrond wordt uitgesloten en zon op plekken van te saneren agrarische bebouwing wordt gestimuleerd (win-win).
  • Wij starten, bij voorkeur met steun van de Regio Achterhoek,  een sterke lobby richting provincie, Rijk, Regio Achterhoek en netwerkbeheerder(s) voor een innovatieve en maatschappelijk aansprekende pilot in de gemeente Bronckhorst. Wij zijn een voorbeeld voor een andere aanpak en delen resultaten en inzichten met andere gemeenten.
  • We zijn met onze buurgemeenten in gesprek, werken samen en voorkomen grensconflicten. Ons uitgangspunt is dat we zonder overleg geen windmolens plaatsen op de grens van de gemeente en daarmee inwoners over de grens verrassen (het goede buurprincipe).

In 2026 maken we met inwoners en lokale ondernemers de balans op en bepalen of, waar, hoe en hoeveel energie alsnog uit wind gegenereerd moet worden.
Als CDA staan we voor resultaat op basis van draagvlak en daarom willen we afspraken vast leggen in een convenant met de inwoners en de lokale ondernemers.

Samen verantwoordelijkheid nemen; samenwerken op basis van transparantie en gelijkheid; samen werken aan herstel van vertrouwen. U mag ons er op aanspreken.

Uw reacties op onze plannen horen wij graag via b.stegeman@bronckhorst.nl (Secretaris CDA fractie) en zullen wij betrekken bij onze bijdrage tijdens de behandeling van dit dossier.

Samen werken aan een beter Bronckhorst!

Bron: CDA Bronkhorst.