Categoriearchief: werkgroep

Waarom nu meedoen?

Met de plannen van de gemeente Doesburg voor windmolens in de regio zijn we nu aan het begin van fase 2: ‘afwegingskader’.

Is het afwegingskader eenmaal vastgesteld dan is de mate waarin er nog invloed kan worden uitgeoefend op plannen zeer beperkt.

Het kader is bepalend voor spelregels en toetsing. Alles wat daarna komt is feitelijk procedure. Er zijn alsdan nog steeds diverse mogelijkheden om tegengas te bieden. In de praktijk levert dat nagenoeg niets op omdat een aanvraag  op dat moment wordt getoetst aan het afwegingskader.

De werkgroep die nu het afwegingskader opstelt wordt als de vertegenwoordiging van bewoners gezien.

Afwegingskaders | praktijkvoorbeelden

Bij dit bericht zijn 2 afwegingskaders opgenomen. Het is goed zo’n stuk eens te bekijken.

Wat je zult zien is dat het over objectieve aspecten gaat, met grenswaarden en duidelijk toetsbare criteria. Dit betreft bijvoorbeeld gebieden die zijn uitgesloten. Er zijn ook meer subjectieve aspecten, dit betreft bijvoorbeeld de tekst ‘of kan worden voldaan aan landschappelijke en functionele inpassing’. Met zinnen zoals ‘De ruimtelijke inpassing moet recht doen aan de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en omgeving’ kun je natuurlijk niet zoveel. Dat geldt ook bij passages waar over ‘kwaliteit’ in de ruimste zin des woords wordt gesproken. Zonder nader te beschrijven wat jouw kwaliteit is, met toetsbare grenswaarden en heldere criteria vraag je om een vrije invulling.

Het is interessante kost.

De werkgroep die nu bezig is met de kader voor molens in ons gebied heeft de taak de kaders zo op te stellen dat er geen enkele onduidelijkheid kan bestaan over wat wel en niet kan.

Afwegingskader gemeente Montferland
Afwegingskader gemeente Zevenaar

Commissievergadering Doesburg

Op 11 november 2020 om 19:30 uur vergadert de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hierbij staat o.a. het afwegingskader ‘Ruimte voor duurzame energie’ op de agenda.

Dit (agendapunt 3) betreft een terugkoppeling van de werkgroep.

Er zijn 2 stukken ingebracht:

  • E-mail inzake Voortgang Energieneutraal Doesburg (toegevoegd op verzoek van de VVD);
  • Kamerbrief over de stand van zaken Regionale Energiestrategieën (toegevoegd op verzoek van de VVD).

Klik hier om de vergadering live te volgen.


Leestip:
Blog ‘Kamer bezorgd over regionale invulling energiestrategieën’ over de brief.

Verzoek om procedure on hold te zetten

Stichting Buurtschap Noord Oost (BNO) heeft de gemeente gemotiveerd gevraagd gas terug te nemen, een en ander on hold te zetten.

Brief aan de ambtenaren die het Energietransitie Doesburg dossier behandelen:


We leven in een aparte en moeilijke tijd, Covid-19 raast steeds harder door de wereld en legt de samenleving lam. Mensen zijn angstig, trekken zich terug of verzetten zich. Als je dit vertaalt naar een bijzonder ingrijpend en emotioneel onderwerp als de energietransitie in Doesburg, dan is de Corona crisis hiermee op een bijzonder onhandig moment. Onhandig omdat we met z’n allen moeten gaan bespreken en besluiten wat we met dit belangrijke en ingrijpende onderwerp gaan doen. Lees verder Verzoek om procedure on hold te zetten