Categoriearchief: video

Vergadering Gemeenteraad Doesburg 25-02-2021

Het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Drempt is de gemeente Doesburg op 28 januari 2021 aangeboden.

Op 11 februari 2021 heeft wethouder Peter Bollen hier schriftelijk op gereageerd.

In de vergadering is besloten het thema in de commissievergadering te bespreken plus de gemeenteraad wil wat nadere informatie.

Raadsvergadering gemeente Bronckhorst

Tijdens de raadsvergadering van 11 februari jl. is de Volksraadpleging Drempt (1) besproken. De CDA-fractie heeft een viertal vragen voor wethouder Hofman.

 

In de beantwoording wordt de rol van WindmolensDrempt m.b.t. nader onderzoek door de gemeente Doesburg een tikkeltje verkeerd uitgelegd door de heer Hofman. Ook vergeet hij dat hem is verzocht te antwoorden op de vraag hoe de gemeente nu invulling gaat geven aan hetgeen meer dan de helft van de mensen uit het gebied verwacht over proces, informatie, communicatie en de mogelijkheid een stem in plannen te hebben, conform het Manifest.

De beantwoording door de heer Hofman is reden voor een schriftelijke reactie van WindmolensDrempt. Lees alle correspondentie hier.

Het relevante deel van de vergadering in tekst: Lees verder Raadsvergadering gemeente Bronckhorst

Gezondheid en windenergie (expertavond 3)

Tijdens drie expertavonden over Energie praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De derde expertavond over Gezondheid en windenergie was op 10 februari 2021. In deze film kunt de expertavond terugkijken.

Het programma was als volgt:

 • 19.30 uur Opening door Eric de Kruik (namens de gemeente)
 • 19.45 uur Presentatie door Lex Groenewold en Jaap de Wolf van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, over de relatie tussen windmolens en geluid, gezondheid en gezondheidsbeleving
 • 20.45 uur Presentatie door Geert Draaijers van de Commissie m.e.r., over hoe gezondheidseffecten worden meegenomen in een milieueffectrapportage
 • 21.30 uur Afsluiting

Landschap en windenergie (expertavond 2)

Tijdens drie expertavonden over Energie praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De tweede expertavond over Landschap en windenergie was op 21 januari 2021. In deze film kunt de expertavond terugkijken.

Het programma was als volgt:

 • 19.30 uur Opening door Eric de Kruik (namens de gemeente)
 • 19.45 uur Presentatie door Dirk Oudes, onderzoeker Landschapsarchitectuur bij Wageningen Universiteit, over duurzame energielandschappen in Nederland
 • 20.15 uur Presentatie door Frank Stroeken, landschapsarchitect bij adviesbureau Wing, over windenergie in relatie tot de leefomgeving
 • 20.45 uur Presentatie door Els Romeijn, adviseur Erfgoed en Ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over de wisselwerking tussen erfgoed en windenergie
 • 21.30 uur Afsluiting

Participatie in Energie (expertavond 1)

Tijdens drie expertavonden over Energie praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De eerste expertavond over Participatie was op 21 december 2020. In deze film kunt de de expertavond terugkijken.

Het programma was als volgt:

 • Opening door Eric de Kruik (namens de gemeente Bronckhorst)
 • Presentatie door Siward Zomer (Energie Samen) over het regelen van lokaal eigendom in beleid
 • Vraaggesprek met Pim de Ridder (Windpark Nijmegen), Gerlach Velthoven (Duurzaam West Betuwe) en Siward Zomer (Energie Samen) over hun ervaringen met bewonersparticipatie
 • Afsluiting