Categoriearchief: petitie

Petitie ‘zonnepanelen op daken eerst’

Door de petitie ‘zonnepanelen op daken van bedrijfs- en industriegebouwen eerst’ te ondertekenen zegt ook u “Ja dat is de juiste aanpak, ga dat eerst doen nog voor je met plannen voor windmolens en zonnevelden aan de slag gaat.”

Door daken optimaal te benutten worden de kaarten anders geschud. Het gaat enorm bijdragen waardoor op diverse locaties plannen voor windmolens en zonnevelden kunnen worden geschrapt.

Om aan de klimaatdoelen te voldoen wordt Nederland met windmolens en zonnevelden volgebouwd. Dit stoot op veel weerstand. Het kan anders door eerst daken van bedrijfs- en industriegebouwen te benutten voor energie-opwek. Dat lukt alleen voldoende snel met een wettelijke verplichting. Diverse politieke partijen maken zich hier al hard voor.

Er is urgentie. Langer wachten op deze maatregel betekent dat er meer en meer plannen voor windmolens en zonnevelden worden gemaakt met alle gevolgen van dien. De politiek moet de urgentie voelen. Als veel mensen de petitie ondertekenen maken we dat ook duidelijk.

Je volledig tegen windmolens en zonnevelden keren is, bij gebrek aan alternatieven voor de korte termijn, gelet op de toenemende energievraag en het vereiste om aan de klimaatdoelen te voldoen, waarschijnlijk niet realistisch. De inzet op ‘daken eerst’ doet uiteraard niets af aan mogelijkheden om te protesteren tegen windmolens en zonnevelden.


Een samenvatting van standpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de grotere partijen:

  • GroenLinks en D66 benoemen concreet dat zonnepanelen op de lijst van verplichte energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen dienen te worden opgenomen.
  • VVD geeft aan dat voor energie-opwek op land, zonnepanelen op daken de voorkeur heeft en wil voorkomen dat Nederland wordt opgeofferd aan windparken en zonnevelden.
  • CDA ziet zonnepanelen als een onderdeel van een duurzame energiemix, wil natuur en landbouwgronden ontzien zolang er op daken nog volop ruimte is voor zonnepanelen.
  • PVV en FVD zijn tegen ‘landschap bedervende’ windturbines en zonnevelden.
  • PvdA is voor zonnepanelen eerst op daken en pas dan, indien nodig, in de vorm van zonnevelden.
  • ChristenUnie is voor lokale energieopwekking onder andere met zonnepanelen.
  • SGP steunt het duurzaam opwekken van energie onder ander met behulp van zonnepanelen.

Kijktip:

Op nos.nl 18 februari 2021.