Categoriearchief: +mening

Is het dat waard? Kan dat niet anders?

Landelijk nieuws over windmolens en zonnevelden leert ons veel.

We zien vooral de worsteling. Nergens is men blij met windmolens relatief kort bij bebouwing. Ook hoe er een deken aan zonnepanelen over het land wordt getrokken stemt mensen negatief.

We leren dat afwegingskaders vaak rekbaar worden toegepast en direct betrokkenen het nakijken hebben.

We leren dat het betrekken van mensen veelal voor de vorm is. Plannen worden er door gedrukt en het is slikken of stikken.

De inzet van gemeenten wordt getrakteerd als een must om aan de klimaatdoelen te gaan voldoen.

Iedere molens is er één en gaat bijdragen. Zeker … De mate waarin is echter een heel ander verhaal, nog maar te zwijgen over het rendement in relatie tot kosten. Met al deze inspanningen, al die molens die nog moeten komen, gaan we tot 2030 slechts 6 procent van ons energiegebruik verduurzamen. Is het dat waard? Kan dat niet anders? Komen er molens dan wordt de leefomgeving voor velen een stuk minder plezierig of zelfs helemaal verpest. Het heeft veel negatieve effecten. Wordt er wel echt nagedacht of het dat allemaal wel waard is? Ik vraag het me af.

Ook in onze regio zijn momenteel gesprekken met landeigenaren gaande over zonnevelden en windmolens. Het maakt een paar landeigenaren even extra blij plus een groep (vooral buitenlandse) investeerders.

Pieter Plass


Leestip:

Op Nu.nl, 16 januari 2021: ‘Ruim driekwart van grote Nederlandse zonneparken in buitenlandse handen’

Quotes uit het artikel:

“De Nederlandse zonnevelden die in buitenlandse handen zijn krijgen samen tot bijna 1,1 miljard euro subsidie. Daarvan verdwijnt 83 procent, zo’n 889 miljoen euro, naar het buitenland.”

“Boeren die 25 hectare land verpachten ontvangen hierdoor jaarlijks al snel zo’n 200.000 euro.”

Zorgen over windmolens bij IJburg: ‘Je gaat ze de hele dag horen’

In het Parool van 3 december 2020: bezorgdheid van bewoners over de komst van windmolens bij IJburg.

Quote:
IJburgers zijn zich wild geschrokken en haalden in korte tijd 1500 handtekeningen op tegen windmolens.

Leedvermaak: Amsterdam stemde massaal op GroenLinks, nu massaal beteuterd wegens windmolens van 200 meter hoog.

In DeDagelijkseStandaard (DDS) van 3 december 2020 en stuk over hoe het groen  ‘stemmen’ en willen zijn toch ineens gaat wringen als je windmolens voor je snufferd krijgt.

Quote:
“Zoals op wel meer plekken in Amsterdam is GroenLinks ook in IJburg de grootste partij. We moeten zorgen voor een beter klimaat, enzo, vinden ze kennelijk ook daar. Nou ja, andere mensen moeten daar maar voor zorgen, hè? Maar wee je gebeente als GroenLinks stemmen ook GroenLinks beleid incasseren wordt… want dan zijn de rapen gaar!”

Mijn mening

Ongeacht jouw geloofsovertuiging of politieke kleur, NIEMAND wil die dingen in de buurt tenzij je er uitermate ruimhartig voor wordt betaald.

Pieter Plass

Opinie: Plaats geen windmolens op de zeedijk

In het Dagblad van het Noorden van 1 december 2020 een opiniestuk over het voornemen om windmolens op de zeedijk langs Eems-Dollard te plaatsen.

Quote:
“Er zijn vele manieren om als organisatie energieneutraal te worden, maar er is op deze wereld slechts één Dollard!”


Mijn mening

Er wordt een redenering gehanteerd die voor iedere andere locatie geldt.

Omdat het gebied ‘uniek’ is moet juist dát worden ontzien, daar geen molens.

De schrijver gaat voorbij aan het feit dat iedere regio per definitie uniek is en de mensen die daar wonen niet staan te springen om relatief kort bij hun woning megawindmolens te planten.

Mensen eerst

… en natuur op de twee plaats. De leefomgeving van de mens is het meest belangrijke. Blijf daar zoveel mogelijk met de grote windmolens en zonneparken weg en zoek alternatieven, kies hierbij voor het minst kwade. Dat is in de eerste plaats op zee. Zee en optie twee, natuur op land, zijn geen locaties die door mensen uit een stedelijk gebied, waar de meeste energie voor moet worden opgewekt, heilig en onaantastbaar kunnen worden verklaard.

Onderken dat windmolens en zonneparken niet dé oplossing kunnen zijn. Ga nu dan ook met de meeste spoed regelen wat moet. Dat is met de huidige stand der techniek kernenergie. Hoe eerder je dat doet, hoe meer landschap je kunt sparen, hoe meer zee, hoe meer natuur op land en hoe meer woonomgeving van de mens.

Pieter Plass