Categoriearchief: +mening

‘Deventer wilde te snel met windmolens, was niet transparant en deelde info te laat’

Op tubantia.nl, 7 mei 2022.

Quote:
“Inspraak en participatie had beter gemoeten, is grofweg de conclusie uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het college van B en W. De uitkomsten moeten helpen bij een herstart van het vastgelopen proces.”

Hoe verloopt de inspraak en participatie bij het smeden van plannen/kaders voor windmolens en zonnevelden in onze regio? Wat verneemt u aan inspraak en participatie?

Wij zijn heel benieuwd.

Nederlandse startup ziet ‘doorbraak’ in vastestofbatterij

Leuk weetje:


Op rtlnieuws.nl, 27 april 2022.

Quote:
“De Eindhovense batterijbouwer LionVolt wil binnen een paar jaar zogenaamde vastestofbatterijen op de markt brengen. Volgens ceo Karl McGoldrick kan die techniek elektrische auto’s en vliegtuigen beter en veiliger maken. Hij noemt de vastestofbatterij de ‘heilige graal van batterijtechnologie’. “

De vastestofbatterij gaat tal van toepassingen mogelijk maken. Het is een type batterij of accu met een hoge energiedichtheid. Gebaseerd op volume  biedt het een verdubbeling aan energieopslag. Ook niet onbelangrijk, dit type batterij is milieuvriendelijker dan de huidige lithium-generatie, makkelijker te recyclen, veilig en snel te laden. Nu is de opslag van stroom nog erg duur. T.z.t. zal de vastestofbatterij daar waarschijnlijk verandering in brengen.

Nissan, koploper in het elektrisch rijden, heeft al eerder aangekondigd in 2024 de productiefaciliteiten voor dit type (vaststof)batterij te gaan bouwen. Nissan moet dan ook al een stapje verder zijn dan het Nederlandse LionVolt. Wereldwijd zijn er meerdere bedrijven druk doende met deze techniek.

 

Zuid-Korea: productie met kernenergie maakt waterstof flink goedkoper

Op waterstofmagazine.nl.

Quote:
“Uit een onderzoek in Zuid-Korea blijkt dat waterstof, geproduceerd uit kernenergie, veel goedkoper is dan waterstof geproduceerd uit zon en wind. Uit het onderzoek blijkt dat de prijs met een factor vijf kan worden verlaagd. Door in te zetten op kernenergie komt de waterstofeconomie dan ook sneller op gang.”

Waterstof is de grote kanshebber om aardgas te gaan vervangen voor de warmtevraag. Bij een groot aantal van onze woningen in Nederland is het praktisch en financieel nagenoeg ondoenlijk om direct met stroom, bijvoorbeeld met een warmtepomp, de woning te gaan verwarmen. Iedere vorm van grootschalige energieopwekking heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Het mag duidelijk zijn dat je met kernenergie niet afhankelijk bent van wind of zon. Daarnaast wordt de opwek geclusterd waardoor je niet het land vol hoeft te leggen met zonnevelden en problemen met het inpassen van windmolens voorkomt. Ook de ontwikkeling van kerncentrales heeft niet stilgestaan. Een centrale kan in ongeveer 5 jaar worden gebouwd. De veiligheid is vele malen beter dan de eerdere generaties.

In de discussie over kernenergie gaat de aandacht terecht naar veiligheid en de afvalproblematiek.

Zuid-Korea: productie met kernenergie maakt waterstof flink goedkoper

Op waterstofmagazine.nl.

Quote:
“Uit een onderzoek in Zuid-Korea blijkt dat waterstof, geproduceerd uit kernenergie, veel goedkoper is dan waterstof geproduceerd uit zon en wind. Uit het onderzoek blijkt dat de prijs met een factor vijf kan worden verlaagd. Door in te zetten op kernenergie komt de waterstofeconomie dan ook sneller op gang.”

Waterstof is de grote kanshebber om aardgas te gaan vervangen voor de warmtevraag. Bij een groot aantal van onze woningen in Nederland is het praktisch en financieel nagenoeg ondoenlijk om direct met stroom, bijvoorbeeld met een warmtepomp, de woning te gaan verwarmen. Iedere vorm van grootschalige energieopwekking heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Het mag duidelijk zijn dat je met kernenergie niet afhankelijk bent van wind of zon. Daarnaast wordt de opwek geclusterd waardoor je niet het land vol hoeft te leggen met zonnevelden en problemen met het inpassen van windmolens voorkomt. Ook de ontwikkeling van kerncentrales heeft niet stilgestaan. Een centrale kan in ongeveer 5 jaar worden gebouwd. De veiligheid is vele malen beter dan de eerdere generaties.

In de discussie over kernenergie gaat de aandacht terecht naar veiligheid en de afvalproblematiek.

Motie over de klimaatplannen inzake afstandsnorm | aangenomen


32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 

Nr. 985 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ERKENS 

Voorgesteld 23 februari 2022 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er afstands-normen komen voor de bouw van windmolens op land;

overwegende dat deze afstandsnormen pas in 2023 kunnen worden vastgesteld als de plan-MER is afgerond;

overwegende dat het van belang is dat er ook tot die tijd door gemeenten en provincies eenduidige normen worden gehanteerd om te voorkomen dat er grote ongelijkheden ontstaan tussen regio’s;

verzoekt de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windmolens, waaronder strenge minimumafstands-normen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen;

verzoekt de regering om te bezien of we hiervoor het Deense model tijdelijk kunnen toepassen, en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten Erkens 

Jetten: In deze gebieden zijn nieuwe zonneparken en windmolens volkomen zinloos

Rob Jetten ‘ontdekt’ dat de energietransitie in werkelijkheid toch iets complexer is. In zijn recente Kamerbrief geeft hij inzicht in mogelijkheden om nog iets aan grootschalige opwek op het stroomnet aan te sluiten.

In rood bevinden zich de gebieden waar netbeheerders windmolens en zonnevelden niet meer op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten als gevolg van overbelasting. In de oranje gebieden is het bijna kritiek.

Die situatie zal voorlopig niet veranderen. Een mogelijke aanpassing gaat nog vele jaren duren.

De conclusie is dat het de komende jaren in gebieden die nu rood of oranje zijn geen zin heeft windmolens of zonnevelden te realiseren. Installaties werkeloos ‘realiseren’ zou dubbel frustrerend uitpakken.

Schotland veilt in een keer 25 gigawatt aan (drijvende) windparken

Op wattisduurzaam.nl, 17 januari 2022.

Quote:
“De Britse gebiedsbeheerder Crown Estate Scotland zette vorig jaar in een keer 15 kavels voor ontwikkeling van offshore windparken in de aanbieding. Toen de inschrijving sloot medio juli had Crown Estate 74 biedingen binnen.”

Dit betreft meer opwekvermogen dan Nederland aan kolen- en gascentrales bij elkaar heeft, en dat in één offshore windveiling. De veiling was niet echt groot nieuws. Hoe simpel had het kunnen zijn om in één keer meters te maken en te stoppen met moeizame uitermate frustrerende trajecten met zonnevelden en windmolens op ons landje … tja