Categoriearchief: +mening

Actie tegen massale energieverspilling gebouwen

Op change.inc, 9 januari 2023.

Quote:
“Hoewel eigenaren sinds 1 januari minimaal energielabel C moeten hebben en sinds 2019 verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, is daar nog weinig van terecht gekomen. Daarom start Gideon, de Urgenda voor de bouwsector, een landelijke actie voor meer energiebesparing in gebouwen.”

De zaak lijkt me kansrijk. Het voldoen aan het label is immers wettelijk geregeld. Dat hieraan moet worden voldaan is niet nieuw. Gebouweigenaren hebben de tijd gehad maatregelen te treffen. Velen hebben het genegeerd. Het bijzondere is dat de overheid niet handhaaft.  Reden genoeg om e.e.a., het alsnog zo snel mogelijk voldoen, op deze wijze af te dwingen.

Pieter Plass

Energieprijs brengt de economie op de knieën

Boer Mark van den Oever, voorzitter van FDF, legt uit hoe de energieprijzen doorwerken op de economie.


Wat je ook van Farmers Defence Force vindt, de boodschap is raak.

Het heeft geen zin terug te kijken naar het ontstaan van de problemen. Het feit is daar.  De beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie is bepalend voor het functioneren van ons land.

Nederland is en blijft afhankelijk van gas. Dat kan niet in een paar jaar helemaal anders.

We hebben enorm veel stroom nodig. Die vraag zal enkel toenemen. Dat organiseren met windmolens en zonnepanelen heeft veel haken en ogen. Het kan onderdeel van de mix zijn en blijven, het is echter niet zaligmakend en afdoende. Een stabiele stroomvoorziening kan simpelweg niet afhankelijk zijn van de momenten dat er wind waait en de zon schijnt. Het is geen hogere wiskunde.

De stap naar een stabiele betaalbare opwek van energie, voldoende onafhankelijk van andere landen, wordt vooralsnog niet gemaakt. De koers blijft: vooral doorgaan met de windmolens en zonnepanelen. Het stroomnet hapert, een situatie die de komende jaren niet kan worden verholpen. De vereiste aanpassingen voldoende snel regelen, is simpelweg niet uitvoerbaar. In veel gebieden heeft het plaatsen van zonnepanelen en/of windmolens helemaal geen zin de komende jaren omdat het net het niet aankan.

Gisteren was in het nieuws dat boeren in Noorwegen stoppen met het oogsten omdat voedsel niet langer in koelcellen kan. De energieprijs is daar verzesvoudigd en kan door de boeren niet meer worden opgebracht.  Betalen voor de stroom van de koelcellen lukt niet meer. Je houdt je hart vast. Hoe gaat dat straks hier in Nederland? Oh nee wacht … zover zijn we al.

In China wordt al langer ingezet op kleine kerncentrales die binnen 5 jaar operationeel zijn. Daar snapt men blijkbaar iets beter dat de economie moet blijven draaien of het wordt heel erg grimmig.  In ons Nederland stapelen de crisissen zich op. Stikstof, nieuwe wetgeving voor het bouwen, energietransitie, pensioenstelsel, water, materialen, menskracht, op heel veel gebieden. Verstrikt in de regels en discussies blijven daadkrachtige maatregelen uit.

De politiek is verworden tot “We zijn er mee bezig …”. De handjes gaan vaak in de lucht, compromissen, even weer wat lappen, het is dweilen met de kraan open. Ministers komen en gaan en … iedereen doet zijn best, dat geloof ik direct, maar het blijft op het niveau “We zijn er mee bezig …”.

Problemen zijn met elkaar verweven. Natuur beschermen concurreert met andere wensen en eisen bijvoorbeeld om woningen te realiseren of plek voor windmolens en zonnepanelen. Waar gaat het geld naartoe? Steun voor dit, of dat, uitkoop boeren, even weer wat woningen erbij voor statushouders? Zegt u het maar.

Ik zie de noodzaak om zo snel mogelijk wel die stabiele, voldoende onafhankelijke, energievoorziening te gaan organiseren. Wat daar voor nodig is moet worden gedaan met de techniek die er nu is. Dat moet niet morgen maar vandaag. Een mini lichtpuntje, kernenergie wordt nu overwogen. Er loopt een studie naar 2 ‘klassieke’ kerncentrales. Op zijn Hollands gaat daar eerst een wetenschappelijke rapport aan vooraf. Dan volgt het wikken en wegen. Het ‘klassieke’ betekent dat het waarschijnlijk nog 10 tot 15 jaar gaat duren voor die dingen er staan bij een go. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert nu: “Denk er goed over na en hak dan definitief de knoop door binnen 3 jaar.”

Lees: Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales.

Er moet een deltaplan voor de vereiste aanpassingen van het stroomnet komen. Dit betekent keuzes in werkzaamheden en mankracht.

Hoe eerder de  noodzakelijke energieopwek op orde is des te sneller kunnen we aardgas vervangen voor waterstof en hebben we de garantie dat er voldoende en betaalbare stroom is.

Blijven we hangen in het bediscussiëren van alternatieven of ontkenning van de noodzaak dan gebeurt er voorlopig niet zo veel en zal de pijn toenemen.

Pieter Plass

PS
Ben niet voor of tegen kernenergie.
Ben voor oplossingen en er is haast mee.

Bedenker van schone Belgische superbatterij wil fabriek bouwen in Nederland

Op change.inc, 26 augustus 2022.

Quote:
“Een schone superbatterij die 20 keer sneller laadt en 100 keer langer meegaat dan een lithium-ion batterij, niet in brand vliegt of ontploft, niet giftig is en makkelijker gerecycled kan worden.”

Dit is een gamechanger.

Er gebeurt veel op het gebied van de batterijtechnologie. Wereldwijd wordt er gewerkt aan batterijen met een hoge energiedichtheid, die veilig zijn,  snel te  laden, lang meegaan en ook nog eens eenvoudig te recyclen.

De batterij van 247 Energy lijkt op al deze punten te scoren en is klaar voor toepassing.

Bedenker van schone Belgische superbatterij wil fabriek bouwen in Nederland

Op change.inc, 26 augustus 2022.

Quote:
“Een schone superbatterij die 20 keer sneller laadt en 100 keer langer meegaat dan een lithium-ion batterij, niet in brand vliegt of ontploft, niet giftig is en makkelijker gerecycled kan worden.”

Dit is een gamechanger.

Er gebeurt veel op het gebied van de batterijtechnologie. Wereldwijd wordt er gewerkt aan batterijen met een hoge energiedichtheid, die veilig zijn,  snel te  laden, lang meegaan en ook nog eens eenvoudig te recyclen.

De batterij van 247 Energy lijkt op al deze punten te scoren en is klaar voor toepassing.

Coalitieakkoord 2022-2026 Stadspartij Doesburg – VVD – CDA

Met betrekking tot de energietransitie is het volgende in het akkoord vastgelegd:


“De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We kunnen als kleine gemeente echter niet vooroplopen, maar we willen wel nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.”

Als voor u duidelijk is wat dit betekent … fijn.

Voor ons biedt het geen enkel houvast. Het zijn algemeenheden die geen richting geven aan beleid, de juiste keuzes. Mensen willen weten waar je voor staat, wat je van plan bent en hoe je dat gaat realiseren … wat, wanneer en hoe. Helaas … dat is niet uit de bus gekomen.

Lees hier het coalitieakkoord.

De waarheid over “van het gas af”

Op verwarmingsenergie.eu.


De waarheid is dat we voorlopig helemaal niet van het gas kunnen. Voor de meeste bestaande woningen (en bedrijven) is de omschakeling naar een warmtepomp, het verwarmen met stroom, praktisch onuitvoerbaar. Dit is ook de reden dat nu door de overheid wordt ingezet op de hybride warmtepomp, de combinatie van gas en stroom voor de warmtevraag.  T.z.t. gaat waterstof waarschijnlijk uitkomst bieden. Op dat moment kunnen we van aardgas over op waterstof. T.z.t. want waterstof als vervanger van aardgas schoon produceren vraagt enorm veel stroom. Bedenk ook dat het de bedoeling is met auto’s van fossiele brandstof te gaan. Er wordt nu op Europees niveau gesteggeld over een datum waarop er geen toelating voor auto’s op fossiele brandstof meer wordt toegestaan. Voor elektrisch rijden hebben we natuurlijk ook nog eens enorm veel stroom nodig. Buiten dat het wringt met de opwek van elektriciteit kan ons huidige stroomnet het onmogelijk aan. De vereiste aanpassingen zullen vele jaren duren. Er is ambitie nodig, zeker, over de volgorde der dingen en keuzes valt veel te zeggen. Je hoeft niet geleerd te hebben om te snappen dat er een ‘deltaplan’ moet komen om met de meeste urgentie het stroomnet aan te passen. Met stip op twee staat grootschalige opwek van stroom. Een dergelijke opwek kan slechts voor een deel met windmolens en zonnevelden. We hebben ook heel veel stroom nodig als de zon niet schijnt en de wind niet waait. De waarheid is dat we niet in staat zijn de oplossingen in samenhang te organiseren. Het is vooral doorklussen met windmolens en zonnevelden, hier en daar het stroomnet verbeteren en voortschrijdend de doelen dan maar bijstellen. Sorry … de waarheid is niet zo fraai …

Kamerbrief stimuleringsmaatregelen hybride warmtepomp

Minister Hugo de Jonge geeft aan hoe hij het stimuleren van (hybride) warmtepompen organiseert.

“Om woningeigenaren te ondersteunen bij de overstap is subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp beschikbaar. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%.”

Lees de Kamerbrief.

Lees ‘vragen en antwoorden: hybride warmtepomp de standaard in 2026’.

 


In veel situaties is omschakelen naar volledig elektrisch voor ‘warmte’ niet haalbaar. Dit is ook de reden dat de overheid nu inzet op het gebruik van de hybride warmtepomp in de energietransitie.

Bij het opschalen van de stroomproductie  komt het omzetten naar waterstof als vervanger van aardgas in beeld. Hiervoor is echter nog een lange weg te gaan. Omdat we ook met onze auto’s en vrachtwagens van fossiele brandstof af moeten zal de vraag naar stroom explosief groeien. Los van de opwek is het stroomnet een bottleneck, iets wat niet   binnen enkele jaren is op te lossen.

Zonnepanelen vallen massaal uit bij te veel opbrengst

Op destentor.nl, 17 mei 2022.

Quote:
“Zeker 75.000 huishoudens met zonnepanelen op het dak kunnen regelmatig hun opgewekte zonnestroom niet terugleveren. Er is dan zó veel zonnestroom in de wijk dat de netspanning te hoog oploopt en het veiligheidssysteem de zonnepanelen uitschakelt.”

Netcapaciteit is een probleem. De opwek van stroom met zon en wind is grillig waardoor je vraag en aanbod moeilijk kunt matchen. Dat probleem zal groter worden. Alhoewel er aan opslag wordt gewerkt is ook dat niet ideaal.

‘Deventer wilde te snel met windmolens, was niet transparant en deelde info te laat’

Op tubantia.nl, 7 mei 2022.

Quote:
“Inspraak en participatie had beter gemoeten, is grofweg de conclusie uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het college van B en W. De uitkomsten moeten helpen bij een herstart van het vastgelopen proces.”

Hoe verloopt de inspraak en participatie bij het smeden van plannen/kaders voor windmolens en zonnevelden in onze regio? Wat verneemt u aan inspraak en participatie?

Wij zijn heel benieuwd.

Nederlandse startup ziet ‘doorbraak’ in vastestofbatterij

Leuk weetje:


Op rtlnieuws.nl, 27 april 2022.

Quote:
“De Eindhovense batterijbouwer LionVolt wil binnen een paar jaar zogenaamde vastestofbatterijen op de markt brengen. Volgens ceo Karl McGoldrick kan die techniek elektrische auto’s en vliegtuigen beter en veiliger maken. Hij noemt de vastestofbatterij de ‘heilige graal van batterijtechnologie’. “

De vastestofbatterij gaat tal van toepassingen mogelijk maken. Het is een type batterij of accu met een hoge energiedichtheid. Gebaseerd op volume  biedt het een verdubbeling aan energieopslag. Ook niet onbelangrijk, dit type batterij is milieuvriendelijker dan de huidige lithium-generatie, makkelijker te recyclen, veilig en snel te laden. Nu is de opslag van stroom nog erg duur. T.z.t. zal de vastestofbatterij daar waarschijnlijk verandering in brengen.

Nissan, koploper in het elektrisch rijden, heeft al eerder aangekondigd in 2024 de productiefaciliteiten voor dit type (vaststof)batterij te gaan bouwen. Nissan moet dan ook al een stapje verder zijn dan het Nederlandse LionVolt. Wereldwijd zijn er meerdere bedrijven druk doende met deze techniek.