Categoriearchief: +mening

Inloopavond 19 april 18:30 – 20:30 uur

Op 19 april is er een inloopavond bij De Pannekoekenbakker aan de Zomerweg 7 in Doesburg. Hier kunt u uw vragen stellen en met de gemeente in gesprek gaan. U kunt ook uw suggesties mailen naar: duurzaam@doesburg.nl. U kunt vanaf 18:30 uur terecht. De sessie in tot 20:30 uur.

Het concept afwegingskader is opgesteld met input van een werkgroep bestaande uit inwoners en omwonenden. Om er zeker van te zijn dat de gemeente Doesburg niets over het hoofd ziet, krijgen betrokkenen de gelegenheid om mee te denken over het plan.

Het verzoek van de gemeente is je even aan te melden. Dit kan tot 3 dagen voor de avond: duurzaam@doesburg.nl.


De gemeente doet het voorkomen alsof de spelregels voor grootschalige opwek door de samenleving zijn opgesteld:

Tot op heden is het niet de samenleving die 3 jaar aan de regels heeft gewerkt. Zoals al vaker gepubliceerd is er een werkgroep die input heeft mogen leveren maar niet meer dan dat. Het kader is opgesteld door adviseurs die de gemeente Doesburg heeft ingehuurd. Daar mag u op 19 april nog iets van vinden. U staat 3 jaar op achterstand.

Wie weet is er koffie en cake … dat samen nuttigen is ook een vorm van participatie.

Bron: webpagina gemeente Doesburg.

De absurditeit van Nederlandse stikstoregels

Eigenlijk niet uit te leggen hoe de overheid tot een stikstofnorm komt en we dan gevangen zitten.

De parallel met andere ‘oplossingen’ voor problemen zoals bijvoorbeeld grootschalige opwek van energie is evident. Een norm wordt heilig en ‘oplossingen’, of die nu het probleem afdoende verhelpen, doen er niet meer toe. Onderga de consequenties maar …

Als het donker is heb je niets aan zonnevelden op de zonnepanelen op je dak. Als de wind niet waait heb je niets aan windmolens. Deze twee methoden gaan niet voor een stabiele duurzame opwek van stroom zorgen terwijl wel het land wordt opgeofferd.

’s Avonds gaan de lampen aan, wasmachines enz.
’s Avonds worden elektrische auto’s opgeladen. Dat moeten er de komende jaren heel veel meer worden.
’s Avonds willen mensen in een warm huis zijn wat meer en meer met stroom moet worden verwarmd.

Laten we doorgaan op de ingeslagen weg …

 

 

Onze windmolens op de Noordzee? Twentse gemeente gaat zich hard maken voor regionaal onderzoek

Op tubantia.nl, 8 februari 2023.


De gemeente Twenterand is voornemens dit met dertien andere Twentse gemeenten te gaan onderzoeken. Het idee van substitutie, geen molens in je gemeente maar plaats die op zee, is vaker, binnen diverse gemeenten, geopperd en afgeschoten. Mocht onderzoek uitwijzen dat het toch kansen biedt zou dit veel problemen met grootschalige opwek op land oplossen. Het ligt voor de hand dat andere gemeenten er goed aan doen deze ontwikkeling nauwlettend te volgen en eventueel aan te haken.

Actie tegen massale energieverspilling gebouwen

Op change.inc, 9 januari 2023.

Quote:
“Hoewel eigenaren sinds 1 januari minimaal energielabel C moeten hebben en sinds 2019 verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, is daar nog weinig van terecht gekomen. Daarom start Gideon, de Urgenda voor de bouwsector, een landelijke actie voor meer energiebesparing in gebouwen.”

De zaak lijkt me kansrijk. Het voldoen aan het label is immers wettelijk geregeld. Dat hieraan moet worden voldaan is niet nieuw. Gebouweigenaren hebben de tijd gehad maatregelen te treffen. Velen hebben het genegeerd. Het bijzondere is dat de overheid niet handhaaft.  Reden genoeg om e.e.a., het alsnog zo snel mogelijk voldoen, op deze wijze af te dwingen.

Pieter Plass

Energieprijs brengt de economie op de knieën

Boer Mark van den Oever, voorzitter van FDF, legt uit hoe de energieprijzen doorwerken op de economie.


Wat je ook van Farmers Defence Force vindt, de boodschap is raak.

Het heeft geen zin terug te kijken naar het ontstaan van de problemen. Het feit is daar.  De beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie is bepalend voor het functioneren van ons land.

Nederland is en blijft afhankelijk van gas. Dat kan niet in een paar jaar helemaal anders.

We hebben enorm veel stroom nodig. Die vraag zal enkel toenemen. Dat organiseren met windmolens en zonnepanelen heeft veel haken en ogen. Het kan onderdeel van de mix zijn en blijven, het is echter niet zaligmakend en afdoende. Een stabiele stroomvoorziening kan simpelweg niet afhankelijk zijn van de momenten dat er wind waait en de zon schijnt. Het is geen hogere wiskunde.

De stap naar een stabiele betaalbare opwek van energie, voldoende onafhankelijk van andere landen, wordt vooralsnog niet gemaakt. De koers blijft: vooral doorgaan met de windmolens en zonnepanelen. Het stroomnet hapert, een situatie die de komende jaren niet kan worden verholpen. De vereiste aanpassingen voldoende snel regelen, is simpelweg niet uitvoerbaar. In veel gebieden heeft het plaatsen van zonnepanelen en/of windmolens helemaal geen zin de komende jaren omdat het net het niet aankan.

Gisteren was in het nieuws dat boeren in Noorwegen stoppen met het oogsten omdat voedsel niet langer in koelcellen kan. De energieprijs is daar verzesvoudigd en kan door de boeren niet meer worden opgebracht.  Betalen voor de stroom van de koelcellen lukt niet meer. Je houdt je hart vast. Hoe gaat dat straks hier in Nederland? Oh nee wacht … zover zijn we al.

In China wordt al langer ingezet op kleine kerncentrales die binnen 5 jaar operationeel zijn. Daar snapt men blijkbaar iets beter dat de economie moet blijven draaien of het wordt heel erg grimmig.  In ons Nederland stapelen de crisissen zich op. Stikstof, nieuwe wetgeving voor het bouwen, energietransitie, pensioenstelsel, water, materialen, menskracht, op heel veel gebieden. Verstrikt in de regels en discussies blijven daadkrachtige maatregelen uit.

De politiek is verworden tot “We zijn er mee bezig …”. De handjes gaan vaak in de lucht, compromissen, even weer wat lappen, het is dweilen met de kraan open. Ministers komen en gaan en … iedereen doet zijn best, dat geloof ik direct, maar het blijft op het niveau “We zijn er mee bezig …”.

Problemen zijn met elkaar verweven. Natuur beschermen concurreert met andere wensen en eisen bijvoorbeeld om woningen te realiseren of plek voor windmolens en zonnepanelen. Waar gaat het geld naartoe? Steun voor dit, of dat, uitkoop boeren, even weer wat woningen erbij voor statushouders? Zegt u het maar.

Ik zie de noodzaak om zo snel mogelijk wel die stabiele, voldoende onafhankelijke, energievoorziening te gaan organiseren. Wat daar voor nodig is moet worden gedaan met de techniek die er nu is. Dat moet niet morgen maar vandaag. Een mini lichtpuntje, kernenergie wordt nu overwogen. Er loopt een studie naar 2 ‘klassieke’ kerncentrales. Op zijn Hollands gaat daar eerst een wetenschappelijke rapport aan vooraf. Dan volgt het wikken en wegen. Het ‘klassieke’ betekent dat het waarschijnlijk nog 10 tot 15 jaar gaat duren voor die dingen er staan bij een go. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert nu: “Denk er goed over na en hak dan definitief de knoop door binnen 3 jaar.”

Lees: Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales.

Er moet een deltaplan voor de vereiste aanpassingen van het stroomnet komen. Dit betekent keuzes in werkzaamheden en mankracht.

Hoe eerder de  noodzakelijke energieopwek op orde is des te sneller kunnen we aardgas vervangen voor waterstof en hebben we de garantie dat er voldoende en betaalbare stroom is.

Blijven we hangen in het bediscussiëren van alternatieven of ontkenning van de noodzaak dan gebeurt er voorlopig niet zo veel en zal de pijn toenemen.

Pieter Plass

PS
Ben niet voor of tegen kernenergie.
Ben voor oplossingen en er is haast mee.

Bedenker van schone Belgische superbatterij wil fabriek bouwen in Nederland

Op change.inc, 26 augustus 2022.

Quote:
“Een schone superbatterij die 20 keer sneller laadt en 100 keer langer meegaat dan een lithium-ion batterij, niet in brand vliegt of ontploft, niet giftig is en makkelijker gerecycled kan worden.”

Dit is een gamechanger.

Er gebeurt veel op het gebied van de batterijtechnologie. Wereldwijd wordt er gewerkt aan batterijen met een hoge energiedichtheid, die veilig zijn,  snel te  laden, lang meegaan en ook nog eens eenvoudig te recyclen.

De batterij van 247 Energy lijkt op al deze punten te scoren en is klaar voor toepassing.

Bedenker van schone Belgische superbatterij wil fabriek bouwen in Nederland

Op change.inc, 26 augustus 2022.

Quote:
“Een schone superbatterij die 20 keer sneller laadt en 100 keer langer meegaat dan een lithium-ion batterij, niet in brand vliegt of ontploft, niet giftig is en makkelijker gerecycled kan worden.”

Dit is een gamechanger.

Er gebeurt veel op het gebied van de batterijtechnologie. Wereldwijd wordt er gewerkt aan batterijen met een hoge energiedichtheid, die veilig zijn,  snel te  laden, lang meegaan en ook nog eens eenvoudig te recyclen.

De batterij van 247 Energy lijkt op al deze punten te scoren en is klaar voor toepassing.