Categoriearchief: Kamervragen

Beantwoording vragen over het bericht ‘Alphen aan den Rijn mag in enquête kiezen tussen windmolens en windmolens’

Op 6 juli 2021 heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius Kamervragen over de enquête beantwoord.

Hoe mensen betrokken dienen te worden en een stem in plannen moeten hebben is onderdeel van de beantwoording . Daar is, volgens de staatssecretaris, al het nodige aan gedaan maar het kan beter.


Vraag 7
Bent u bereid het gesprek met gemeenten en provincies aan te gaan over het organiseren van inspraak op de regionale energie strategieën? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Ja daar ben ik toe bereid, zie ook mijn antwoord op vragen 3, 4 en 6.

Lees de Kamerbrief.

Beantwoording vragen over het bericht ‘Alphen aan den Rijn mag in enquête kiezen tussen windmolens en windmolens’

Op 6 juli 2021 heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius Kamervragen over de enquête beantwoord.

Hoe mensen betrokken dienen te worden en een stem in plannen moeten hebben is onderdeel van de beantwoording . Daar is, volgens de staatssecretaris, al het nodige aan gedaan maar het kan beter.


Vraag 7
Bent u bereid het gesprek met gemeenten en provincies aan te gaan over het organiseren van inspraak op de regionale energie strategieën? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Antwoord
Ja daar ben ik toe bereid, zie ook mijn antwoord op vragen 3, 4 en 6. 

Lees de Kamerbrief.

Beantwoording Kamervragen over windturbines in het IJmeer

Op 29 april 2021 heeft minister Ollongren Kamervragen over windturbines IJmeer beantwoord.

Het betreft o.a. de norm m.b.t. de afstand in relatie tot gezondheidseffecten.

Kort samengevat zegt de minister dat er vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de huidige relatief korte afstand – zoals die in Nederlands geldt/mag – gezondheidsschade tot gevolg kan hebben. Dat onze buren 10 keer de tiphoogte als afstand hanteren is gewoon een andere systematiek. Ieder land heeft zo zijn eigen afwegingen.

Lees de Kamervragen en beantwoording.

Beantwoording Kamervragen over windturbines in het IJmeer

Op 29 april 2021 heeft minister Ollongren Kamervragen over windturbines IJmeer beantwoord.

Het betreft o.a. de norm m.b.t. de afstand in relatie tot gezondheidseffecten.

Kort samengevat zegt de minister dat er vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de huidige relatief korte afstand – zoals die in Nederlands geldt/mag – gezondheidsschade tot gevolg kan hebben. Dat onze buren 10 keer de tiphoogte als afstand hanteren is gewoon een andere systematiek. Ieder land heeft zo zijn eigen afwegingen.

Lees de Kamervragen en beantwoording.

Wat kost het aardgasvrij maken van een huurwoning?

Naar aanleiding van Kamervragen geeft minister Ollongren op 15 april 2021 uitsluitsel.

“Uit dit rapport blijkt dat de gemiddelde investeringskosten om een huurwoning aardgasvrij te maken momenteel tussen de € 23.000 en € 29.000 per woning bedragen en de daarvoor benodigde isolatie gemiddeld zo’n € 8.000. Daar staat tegenover dat ook een besparing zal plaatsvinden op de energierekening.”

Lees de Kamervragen en beantwoording door de minister.

 

Beantwoording Kamervragen over huizen aardgasvrij maken

Minister Ollongren zijn vragen over de kosten en het  nut van het aardgasvrij maken van huizen, onderdeel van de energietransitie, voorgelegd. Uit de ‘proeftuinen’ blijkt dat het zo’n € 40.000 per aansluiting kost. Recent is door TNO gerapporteerd dat het plan – in tijd en kosten – om volledig van het gas te gaan, niet realistisch is. De minister ziet het anders …

Lees de vragen en beantwoording.

Antwoord op Kamervragen mbt het bericht ‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’

Minister B. van ’t Wout omschrijft dat zonnepanelen op daken van grote gebouwen nog voor het realiseren van zonnevelden moet worden bekeken en dat gemeenten daar ook voor een belangrijk deel in kunnen sturen.

De minister geeft geen doorkijk naar mogelijke aanpassing van eisen om een en ander wettelijk af te dwingen. Gelet op de huidige status van het kabinet is de beantwoording zoals verwacht.

Het is aan een nieuw kabinet te bezien of en wanneer de eisen worden aangepast. Wij verwachten dat D66  zich hard zal maken voor een paragraaf in het Regeerakkoord waarin het wel wettelijk verplicht gaat worden.

Bekijk de brief van 24 maart 2021 als antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’.

Antwoord op Kamervragen mbt het bericht ‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’

Minister B. van ’t Wout omschrijft dat zonnepanelen op daken van grote gebouwen nog voor het realiseren van zonnevelden moet worden bekeken en dat gemeenten daar ook voor een belangrijk deel in kunnen sturen.

De minister geeft geen doorkijk naar mogelijke aanpassing van eisen om een en ander wettelijk af te dwingen. Gelet op de huidige status van het kabinet is de beantwoording zoals verwacht.

Het is aan een nieuw kabinet te bezien of en wanneer de eisen worden aangepast. Wij verwachten dat D66  zich hard zal maken voor een paragraaf in het Regeerakkoord waarin het wel wettelijk verplicht gaat worden.

Bekijk de brief van 24 maart 2021 als antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’.

Kamerbrief over voortgang proces Regionale Energiestrategieën

Op 8 maart informeert B. van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer over voortgang met het RES-proces. 

De minister benoemt 3 aandachtspunten:

  1. Het optimaliseren van de voorlopige keuzes: denk aan de afweging tussen regionaal draagvlak (met een voorkeur voor kleinschaligheid en zon boven wind) en de nationale kosten die volgen uit die keuze (via de SDE++ en de nettarieven); 
  2. Participatie en draagvlak: deze moesten in oktober in veel regio’s nog vorm krijgen en worden in de huidige concretiseringsfase spannende issues. Gaat het regionaal lukken tot een gedragen en realiseerbaar RES-proces te komen? 
  3. Ruimtelijke inpassing: de uitkomsten van de RES’en moeten integraal afgewogen worden met andere opgaven en belangen en gemaakte keuzes moeten vervolgens geborgd worden in de instrumenten van de Omgevingswet met het oog op een tijdige vergunningverlening en realisatie van projecten en bijbehorende infrastructuur. 

Lees hier de Kamerbrief.


Veel aspecten gaan over het goed  afstemmen met de mensen die het raakt. Participatie wordt als een manier gezien om bezwaren (deels) weg te nemen en pijn verzachten.

Dat het stroomnet voldoende tijdig op orde wordt gebracht om windmolens en zonnevelden überhaupt te laten functioneren wordt wederom gesignaleerd. Hoe dit wordt opgelost blijft vaag.

De uitgesproken voorkeur ‘kleinschaligheid van zon’, punt 1,  sluit aan op onze inzet om eerst daken van grootverbruikers optimaal te gaan benutten alvorens je met grootschalige zonnevelden en/of windmolens aan de slag gaat.

Pieter Plass