Categoriearchief: Kamervragen

Minister Jetten: Zonnevelden pas als andere plekken onvoldoende mogelijkheden bieden

In een brief aan de Tweede Kamer (6 juli 2023) schets Rob Jetten de uitdagingen voor opwek met zon.

Uitgangspunt in bijgesteld beleid is de ‘Voorkeursvolgorde Zon’. Pas als projecten op daken, gevels,  terreinen en objecten binnen bebouwd en landelijk gebied onvoldoende mogelijkheden bieden komen, als uiterste redmiddel, locaties op landbouw- en natuurgronden in beeld.

Het is een hele ommezwaai. De ‘snelle oplossing zoeken’ met  zonnepanelen op landbouwgrond lijkt daarmee van de baan. Het is de stand voor nu, voor wat het waard is.

Bekijk de Kamerbrief.

 

Motie over de klimaatplannen inzake afstandsnorm | aangenomen


32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 985 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ERKENS

Voorgesteld 23 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er afstands-normen komen voor de bouw van windmolens op land;

overwegende dat deze afstandsnormen pas in 2023 kunnen worden vastgesteld als de plan-MER is afgerond;

overwegende dat het van belang is dat er ook tot die tijd door gemeenten en provincies eenduidige normen worden gehanteerd om te voorkomen dat er grote ongelijkheden ontstaan tussen regio’s;

verzoekt de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windmolens, waaronder strenge minimumafstands-normen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen;

verzoekt de regering om te bezien of we hiervoor het Deense model tijdelijk kunnen toepassen, en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten Erkens

Motie over de klimaatplannen inzake afstandsnorm | aangenomen


32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 

Nr. 985 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ERKENS 

Voorgesteld 23 februari 2022 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er afstands-normen komen voor de bouw van windmolens op land;

overwegende dat deze afstandsnormen pas in 2023 kunnen worden vastgesteld als de plan-MER is afgerond;

overwegende dat het van belang is dat er ook tot die tijd door gemeenten en provincies eenduidige normen worden gehanteerd om te voorkomen dat er grote ongelijkheden ontstaan tussen regio’s;

verzoekt de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windmolens, waaronder strenge minimumafstands-normen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen;

verzoekt de regering om te bezien of we hiervoor het Deense model tijdelijk kunnen toepassen, en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten Erkens 

Kabinet besluit tot aanscherping regels hyperscale datacenters

Op rijksoverheid.nl, 16 februari 2022.

Het kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters. Ook de toelatingscriteria voor de vergunningverlening worden strenger. Dit schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het opstellen van strengere regels neemt het kabinet vandaag een voorbereidingsbesluit. De duur van dit besluit is negen maanden. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe hyperscale datacenters zich op ongewenste plekken in Nederland vestigen.

Kabinet besluit tot aanscherping regels hyperscale datacenters

Op rijksoverheid.nl, 16 februari 2022.

Het kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters. Ook de toelatingscriteria voor de vergunningverlening worden strenger. Dit schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het opstellen van strengere regels neemt het kabinet vandaag een voorbereidingsbesluit. De duur van dit besluit is negen maanden. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe hyperscale datacenters zich op ongewenste plekken in Nederland vestigen.

Beantwoording vragen over het bericht ‘Alphen aan den Rijn mag in enquête kiezen tussen windmolens en windmolens’

Op 6 juli 2021 heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius Kamervragen over de enquête beantwoord.

Hoe mensen betrokken dienen te worden en een stem in plannen moeten hebben is onderdeel van de beantwoording . Daar is, volgens de staatssecretaris, al het nodige aan gedaan maar het kan beter.


Vraag 7
Bent u bereid het gesprek met gemeenten en provincies aan te gaan over het organiseren van inspraak op de regionale energie strategieën? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Ja daar ben ik toe bereid, zie ook mijn antwoord op vragen 3, 4 en 6.

Lees de Kamerbrief.

Beantwoording vragen over het bericht ‘Alphen aan den Rijn mag in enquête kiezen tussen windmolens en windmolens’

Op 6 juli 2021 heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius Kamervragen over de enquête beantwoord.

Hoe mensen betrokken dienen te worden en een stem in plannen moeten hebben is onderdeel van de beantwoording . Daar is, volgens de staatssecretaris, al het nodige aan gedaan maar het kan beter.


Vraag 7
Bent u bereid het gesprek met gemeenten en provincies aan te gaan over het organiseren van inspraak op de regionale energie strategieën? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Antwoord
Ja daar ben ik toe bereid, zie ook mijn antwoord op vragen 3, 4 en 6. 

Lees de Kamerbrief.