Categoriearchief: Kamerbrief

Minister Jetten: Zonnevelden pas als andere plekken onvoldoende mogelijkheden bieden

In een brief aan de Tweede Kamer (6 juli 2023) schets Rob Jetten de uitdagingen voor opwek met zon.

Uitgangspunt in bijgesteld beleid is de ‘Voorkeursvolgorde Zon’. Pas als projecten op daken, gevels,  terreinen en objecten binnen bebouwd en landelijk gebied onvoldoende mogelijkheden bieden komen, als uiterste redmiddel, locaties op landbouw- en natuurgronden in beeld.

Het is een hele ommezwaai. De ‘snelle oplossing zoeken’ met  zonnepanelen op landbouwgrond lijkt daarmee van de baan. Het is de stand voor nu, voor wat het waard is.

Bekijk de Kamerbrief.

Kamerbrief stimuleringsmaatregelen hybride warmtepomp

Minister Hugo de Jonge geeft aan hoe hij het stimuleren van (hybride) warmtepompen organiseert.

“Om woningeigenaren te ondersteunen bij de overstap is subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp beschikbaar. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%.”

Lees de Kamerbrief.

Lees ‘vragen en antwoorden: hybride warmtepomp de standaard in 2026’.

 


In veel situaties is omschakelen naar volledig elektrisch voor ‘warmte’ niet haalbaar. Dit is ook de reden dat de overheid nu inzet op het gebruik van de hybride warmtepomp in de energietransitie.

Bij het opschalen van de stroomproductie  komt het omzetten naar waterstof als vervanger van aardgas in beeld. Hiervoor is echter nog een lange weg te gaan. Omdat we ook met onze auto’s en vrachtwagens van fossiele brandstof af moeten zal de vraag naar stroom explosief groeien. Los van de opwek is het stroomnet een bottleneck, iets wat niet   binnen enkele jaren is op te lossen.

Kabinet besluit tot aanscherping regels hyperscale datacenters

Op rijksoverheid.nl, 16 februari 2022.

Het kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters. Ook de toelatingscriteria voor de vergunningverlening worden strenger. Dit schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het opstellen van strengere regels neemt het kabinet vandaag een voorbereidingsbesluit. De duur van dit besluit is negen maanden. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe hyperscale datacenters zich op ongewenste plekken in Nederland vestigen.

Kabinet besluit tot aanscherping regels hyperscale datacenters

Op rijksoverheid.nl, 16 februari 2022.

Het kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters. Ook de toelatingscriteria voor de vergunningverlening worden strenger. Dit schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het opstellen van strengere regels neemt het kabinet vandaag een voorbereidingsbesluit. De duur van dit besluit is negen maanden. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe hyperscale datacenters zich op ongewenste plekken in Nederland vestigen.